Fakta om de nye affaldsordninger

Fremover skal også madaffald sorteres særskilt. Madaffald er al slags madaffald inklusiv brugte kaffefiltre.

Din nuværende løsning til restaffald vil blive erstattet af en ny todelt beholder til rest- og madaffald med skillerum i midten. Beholderen rummer 240 liter og har samme dimensioner og udseende som beholderne til plast/papir, glas/metal og pap.

Mål

  • Højde: 112 cm
  • Bredde: 58 cm
  • Dybde: 73,4 cm

Tømning

Rest/mad-beholderen vil blive tømt hver 14. dag - med undtagelse af sommermånederne juni, juli og august, hvor beholderen vil blive tømt ugentligt.

Levering

De førte borgere vil modtage rest/mad-beholderen i marts-april 2022, mens de sidste borgere vil modtage beholderen i december 2022.

Forud for leveringen modtager alle borgere et brev fra kommunen med praktisk information. 

 

Fra starten af januar skal mad- & drikkekartoner ned i samme rum som plastaffaldet i din plast/papir-beholder eller plastbeholder.

Mad- & drikkekartoner er for eksempel kartoner til mælk, juice, bønner og hakkede tomater. 

Tømmehyppigheden for plast/papir-beholderen vil forblive den samme. Der er dog mulighed for at få opstillet en ekstra beholder til plast, hvis man har meget plast.

Du kan bestille en ekstra beholder til plast på selvbetjeningssiden Mit Affald.

 

Fra 2022 er det obligatorisk at have beholdere ved boligen til sortering af følgende affaldsfraktioner:

Rest, mad, plast, papir, glas, metal og pap.

Se alle beholderne med tilhørende mål.

Har du i dag et sækkestativ til restaffald, kan det være en god idé at tjekke, om din standplads og adgangsvej lever op til kravene i kommunens regulativ. Den nye rest/mad-beholder er nemlig på hjul, og der findes andre regler for placering af affaldsbeholdere med hjul, end der gør for sækkestativer - f.eks. underlag og afstandskrav fra skel.

Se regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere.

Andre regler for koteletgrunde:

Se regler for adgangsvej og standplads, hvis du bor på en koteletgrund.

Det vil være muligt at få afhentet sin nuværende affaldsbeholder eller sit nuværende sækkestativ til restaffald i forbindelse med udkørsel af de nye rest/mad-beholdere.

Afhentningen vil ca. ske 5 uger efter, du får leveret rest/mad-beholderen.  Op til afhentningen vil der blive lagt et kort op på kommunens hjemmeside, hvor man kan se, hvornår beholderen/sækkestativet kan blive afhentet ved ens adresse.

I den pågældende uge stilles beholder eller sækkestativ ud til vejen og må gerne markeres med en lap papir eller lignende, hvor der fx står: "til afhentning".

Du kan også vælge selv vælge at køre beholderen/sækkestativet til genbrugspladsen, eller du kan vælge at at beholde det.

 

Alle husstande får uddelt en mindre køkkenkurv til sortering af madaffaldet samt tilhørende plastposer til at sætte ned i køkkenkurven.

Poserne er af 100 % plast. Kommunen har taget dette valg, fordi poserne er mere holdbare end bionedbrydelige poser, hvilket mindsker lugt- og fluegener. Derudover er genanvendelsesprocenten for plastposerne højere ved frasortering på forbehandlingsanlægget.

Ny ordning for madaffald

Der er opstart af den nye madaffaldsordning og udkørsel af beholdere i marts 2022. Beholderudkørslen vil forløbe året ud og vil bestå af 3-4 udrulningsrunder.

Alle borgere vil modtage et brev med praktisk information i 2021 eller 2022, afhængig af tidspunkt for opstart i det specifikke område, man bor i.

Sortering af mad- & drikkekartoner (i plastbeholderen)

Allerede i starten af januar 2022 skal alle borgere til at sortere mad- & drikkekartoner sammen med plastaffaldet.

Alle plastbeholdere vil blive forsynet med en hænger eller et klistermærke, så det er tydeligt, at ændringerne er trådt i kraft.

Alle husstande betaler en årlig takst for tømning af restaffald (og kommende madaffald) samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her.