Vejen fra indkøbskurv til affaldsspand og tilbage på hylden som produkt, eller som råmateriale i industrien, er forskellig for hver genanvendelig affaldstype.

Glasbehandlingsselskaber og tapperier har haft mange år til at skabe forretning i genanvendelse af glas og dåser, f.eks. gennem pantsystemet. 

Anderledes forholder det sig til gengæld med nogle af de andre kategorier af genanvendeligt affald. Selvom både politikere, borgere og erhvervsliv er bevidste omkring vigtigheden af at genanvende f.eks. plast, er vi som samfund stadig i færd med at ændre tankegang, vaner og forbedre teknologi, der kan hjælpe os med at genanvende de mange forskellige plasttyper omkostningseffektivt.

I skemaet nedenfor ses hvilke modtageanlæg/sorteringsanlæg og mellemhandlere, som Norfors har aftaler med, samt hvor den endelige oparbejdning finder sted, inden de genanvendelige materialer sælges som nye råmaterialer til ny produktion.

Bemærk, at afsætningen af det genanvendelig affald håndteres på denne måde frem til slutningen af 2019.