Det fælleskommunale affaldsselskab Norfors står for afsætningen af det indsamlede genanvendelige affald på kommunernes vegne, og arbejder løbende på at indgå aftaler med aftagere med henblik på at optimere genanvendelse, miljø, logistik og økonomi.

På Norfors' hjemmeside kan du læse, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det i dit hjem