Det fælleskommunale affaldsselskab Norfors står for afsætningen af det indsamlede genanvendelige affald på kommunernes vegne, og arbejder løbende på at indgå aftaler med aftagere med henblik på at optimere genanvendelse, miljø, logistik og økonomi. Der kan således, siden publiceringen af denne side (januar 2020), være sket ændringer i Norfors afsætningsaftaler, der betyder, at nedenstående ikke er fuldstændig retvisende, fx ift. aftageranlæg. Inden længe vil du dog kunne se den sidst opdateret oversigt, over aftagere af de forskellige affaldstyper, på Norfors hjemmeside. Linket til dette, finder du her på siden, så snart det bliver tilgængeligt.

HVAD SKER DER MED PLAST:

Hustandsindsamlet plast bliver transporteret til omlastning og herfra afsat til DKK-Plastics, der transporterer plastaffaldet i baller til et anlæg i Tyskland. Det blandede husholdningsplast bliver her renset for fejlsorterede emner. Derefter bliver plasten grovsorteret i forskellige plastkvaliteter, som renses og skæres i mindre stykker. De små plaststykker gennemgår herefter endnu en kvalitetssortering, og bliver lavet til plastikgranulat, som anlægget kan sælge til virksomheder og fabrikker, der anvender det i produktionen af nye plastprodukter, fx tøj, isolering eller plastikflasker. 

Illustration der viser cyklus for hvordan plast håndteres og genanvendes

Illustration: Miljøstyrelsen.

HVAD SKER DER MED PAP:

Dit sorterede pap bliver af en renovatør transporteret til omlastning, hvor det samles i flere tons og transporteres til Stena Recycling, beliggende i Danmark. Her grovsorteres pappet for uønskede emner og det rene pap blandes sammen i en homogeniseringsproces, der sikre, at det er egnet til genanvendelse. Herefter balles pappet og sendes til papfabrikker i Danmark og Tyskland. Her vil pappet typisk gennemgå en mekanisk og kemisk proces, hvor det omdannes til pulp, og sigtes yderligere for urenheder. Pulpen forarbejdes herefter til nyt pap, som indgår i produktionen af ny pap-emballage og karton. 

Illustration af genanvendelses-cyklus for pap.

Illustration: Miljøstyrelsen.

HVAD SKER DER MED PAPIR:

Dit sorterede papir bliver af en renovatør transporteret til omlastning, hvorfra det afsættes til Stena Recycling, beliggende i Danmark. Det papir, der er egnet til genanvendelse, vil som oftest, blive eksporteret til papirfabrikker i Tyskland og Sverige. Her sorteres uønskede materialer og papir, der ikke er egnet til genanvendelse, fra. Resten omdannes til pulp, som renses for klips og lignende, og kemisk renses for lim, lak og tryksværte. Pulpen forarbejdes herefter til nyt papir eller indgår i pap og karton-emballage, som fx. æggebakker. 

 Illustration: Miljøstyrelsen.

HVAD SKER DER MED GLAS:

Dit glasaffald bliver transporteret til omlastning, hvorfra det aftages af DanBørs, som afsætter det til danske glasværk, der smelter glasset om til ny emballage.

Hele flasker, som du afleverer i glas-kuber eller på genbrugspladsen, bliver skyllet og genbrugt af tapperier i ind- og udland. Flasker og glas, som indsamles ved husstandene bliver til skår, som omsmeltes til nye flasker og glas.

 

 

 Illustration: Miljøstyrelsen.

HVAD SKER DER MED METAL:

Dit metalaffald bliver transporteret til omlastning, hvorfra det afsættes til Lyngby Produkthandel. Jernet grovsorteres i forskellige metal og jernmaterialer, samt forbrændingsegnet affald, som ikke kan genanvendes, eller sorteres yderligere fra. De resterende jern og metaltyper sorteres herefter mekanisk eller manuelt. Størstedelen sendes videre til et shredderanlæg, der sorterer såkaldt shredder fra. Shredder består af små ikke-metal affaldsrester, som glas, støv, gummi med mere. Det resterende metal og jern eksporteres og indgår i produktionen af nye jern og metalprodukter.

 

 

 Illustration: Miljøstyrelsen, illustrationen er viser kun den typiske genanvendelse for aluminium.