Sådan fungerer storskraldsordningen

Der er to forskellige muligheder for at komme af med storskraldet:

Tilmeld dig den kommunale storskraldsordning - det er gratis

 • Du skal bestille afhentning fra gang til gang.
 • Tilmelding skal ske senest 1 uge før der hentes i dit område (læs mere under "Hvornår afhentes storskrald?").
 • Bestil afhentning af storskrald via 'Mit affald' øverst på siden. Her skal du oplyse adresse og hvad det er du gerne vil af med.
 • Hvis du er i tvivl om hvordan du tilmelder dig afhentning af storskrald kan du følge denne guide (nyt vindue).

Etageejendomme og samlede bebyggelser kan få afhentet storskrald fast hver måned. Afhentning skal bestilles via varmemester eller vicevært. 

Du kan få afhentet storskrald hver måned og afhentningsdagen afhænger af hvor du bor:

 • Etageejendomme: 1. onsdag i måneden.
 • Vedbæk, Rungsted og Kokkedal postdistrikter: 2. onsdag i måneden. 
 • Hørsholm postdistrikt: 3. onsdag i måneden. 

I tilfælde af mange tilmeldinger kan det ske, at renovatøren ikke når forbi din husstand om onsdagen. Storskraldet hentes i så fald dagen efter. Kontakt S. Jacobsen hvis du bliver i tvivl.

Storskrald hentes af flere vogne, der henter forskellige typer storskrald. Du kan derfor opleve, at der kommer flere vogne forbi jeres adresse på samme dag. 

Storskrald placeres hensigtsmæssigt

Vær opmærksom på, at vognmanden befinder sig i en arbejdssituation og skal ikke løbe samme risiko, som privatpersoner måske tager, i håndteringen af affald. 

Storskrald placeres:

 • samlet
 • sorteret
 • lettilgængeligt

Enfamiliehuse: placeres foran ejendommen på fortovet, uden det er til gene for naboer og trafik. 

Etageejendomme og samlede bebyggelser: aftale om placeringen træffes med renovatøren. 

Stil storskraldet frem aftenen før

Storskrald må tidligst stilles frem 1 døgn før afhentning og ikke efter 6.30 på afhentningsdagen. 

Det anbefales, at stille storskrald ud aftenen før - så er det til mindst gene for naboer og trafik. 

Når storskrald stilles frem, skal det være sorteret og evt. emballeret

 • Tøj: f.eks. jakker, trøjer, bukser (rent og i en klar plastsæk, IKKE SKO/fodtøj). 
 • Tekstiler: f.eks. sengetøj, gardiner, håndklæder, duge, viskestykker (rent og i en klar plastsæk). 
 • Jern- og metalgenstande: f.eks. cykler, løbehjul, sengebunde, cykelkurv, barnevogne, møbler af jern, fælge (uden dæk), persienner af jern, møbler af jern, græsslåmaskiner tømt for olie og benzin.
 • Kasseret indbo og møbler: f.eks. møbler, gulvtæpper, tøj, bøger, service, billeder, hylder, stole, mm.
 • Keramik, stentøj og porcelæn.
 • Ikke-brændbart affald til deponering: (f.eks. madrasser med fjedre, blødt PVC (haveslanger, gummistøvler, persienner, regntøj, badebassin).
 • Hårde hvidevarer: f.eks. kølemøbler, komfur, vaskemaskine, mv. Skal være tømt for indhold. 
 • Elektronik: alt med ledning eller batteri, f.eks. fjernsyn, legetøj, lyskæder, computer, spillekonsol, el-værktøj, radio, mm.
 • Pap: f.eks. flyttekasser og bølgepap (foldet sammen og bundtet med snor. Mindre stykker pap og karton skal i en klar sæk).
 • Større plastemner: f.eks. legetøj og havemøbler.

Møbler, hårde hvidevarer og store genstande fra indbo kan du aflevere som de er, da de fjernes med grab/kran. Alt andet storskrald skal være til at håndtere for to personer. 

Genstande må ikke placeres i kasser eller sorte sække. Anvend kun klare sække. 

Mærkning af storskrald

 • Cykler (jern/metal) skal ALTID mærkes et tydeligt og synligt mærkat med ordene “STORSKRALD” (af juridiske grunde).

Når du anvender storskraldsordningen, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må anvende/udnytte dit storskrald på den mest miljøvenlige måde. Det betyder f.eks. at vi må anvende dine ting til direkte genbrug, dvs. at de kan blive doneret , videregivet eller videresolgt. 

 • Hvis du IKKE ønsker, at nogle af dine ting bliver anvendt til DIREKTE GENBRUG skal du markere dine effekter med en påsat mærkat med teksten “MÅ IKKE ANVENDES TIL DIREKTE GENBRUG”. Så går dine effekter istedet til genanvendelse eller energiudnyttelse hos Norfors.

BEMÆRK Vær venligst opmærksom på, at mærkning måske ændres i løbet af forsøgsperioden. Du bedes derfor holde dig opdateret her på hjemmesiden - hver gang du vil anvende storskraldsordningen - og sikre dig, at der ikke er indført nye krav til mærkning. Årsagen til mulige ændringer er, at vi i forsøgsperioden løbende evaluerer om mærkningen kan gøres bedre eller anderledes. Vi takker for din forståelse.

Storskrald placeres hensigtsmæssigt

Vær opmærksom på, at vognmanden befinder sig i en arbejdssituation og derfor ikke skal løbe samme risiko, som privatpersoner måske tager, i håndteringen af affald. 

Storskrald placeres:

 • Samlet.
 • Sorteret.
 • Lettilgængeligt.

Enfamiliehuse: placeres foran ejendommen på fortovet, uden det er til gene for naboer og trafik. 

Etageejendomme og samlede bebyggelser: her gælder særlige forhold, og du skal kontakte vicevært, som varetager den videre kontakt med renovatøren S. Jacobsen, bl.a. om hvor du kan stille dit storskrald klar til afhentning.

Se video med tips til, hvordan du sorterer og placerer dit storskrald i Norfors' video (åbner nyt vindue - video).

Storskrald er større kasserede brugsgenstande fra husholdningen som f.eks.:

 • Ting til direkte genbrug, f.eks. møbler og bøger.
 • Pap.
 • Tøj til genbrug.
 • Cykler, løbehjul og barnevogne.
 • Møbler og kasseret indbo som stole, madrasser, borde, hylder, kurve, billeder, mm.
 • Elektronik som fjernsyn, computere, spillekonsol, boremaskine, lamper, ol.
 • Hårde hvidevarer og kølemøbler.
 • Ikke-genanvendeligt PVC-affald, f.eks. haveslanger, svømmebassin, kælke, mm.

Se hvordan storskrald skal stilles frem under "Sådan skal storskrald sorteres og placeres"

Storskrald er ikke:

 • Nagelfaste installationer og sanitet (toiletter, håndvaske, emhætter, mm.).
 • Byggeaffald (gipsplader, træpaneler, mursten, vinduer, tagplader, isolering, imprægneret træ, ol.).
 • Dagrenovation.
 • Jord.
 • Farligt affald (batterier, elpærer, lysstofrør, olie, maling, mm.).
 • Genanvendeligt affald, hvor der findes specielle ordninger (glas, papir samt plast- og metalemballage).
 • Haveaffald og juletræer.

Affald, der ikke er omfattet af ordningen for storskrald kan afleveres på genbrugspladsen eller afleveres til en genbrugsbutik/byttecentral, hvis det er intakt og kan bruges igen. 

Renovatøren er ikke forpligtet til at medtage affald, der ikke er omfattet af storskraldsordningen. Som affaldsproducent har du pligt til at fjerne uafhentet affald og opbevare det frem til næste afhentning eller bortskaffe det på anden korrekt vis. 

Der kan være flere grunde til, at noget storskrald ikke er taget med. Hyppige årsager kan være:

 • Affaldet er ikke storskrald.
 • Affaldet indsamles via anden ordning (f.eks. emballager).
 • Affaldet er ikke sorteret og mærket korrekt (det ligger i sammenblandede bunker).
 • Affaldet (der ikke tages med kran/grab) er uhåndterbart for to personer.
 • Affald er placeret i sorte sække eller kasser.
 • Affaldet er ikke lettilgængeligt.
 • Renovatøren er ikke nået til din adresse endnu (i tilfælde af mange tilmeldinger kan det ske, at renovatøren ikke når forbi din husstand om onsdagen. Storskraldet hentes i så fald dagen efter. Kontakt S. Jacobsen hvis du er i tvivl.) 

Som affaldsproducent har du pligt til at fjerne uafhentet affald og opbevare det frem til næste afhentning eller bortskaffe det på anden korrekt vis, f.eks. på en af genbrugspladserne.  

Læs mere under "Sådan skal storskrald sorteres og placeres" og "Hvad er storskrald - hvad er ikke storskrald?".

Storskrald skal sorteres for at opnå den mest miljøvenlige udnyttelse

Når storskrald stilles frem, skal det være sorteret og evt. emballeret - læs mere om hvordan på Norfors hjemmeside (nyt vindue)

Herunder er listet nogle eksempler på hvordan storskraldet bliver behandlet:

 • Effekter til direkte genbrug får nye ejere. Det er godt for miljøet at øge produkternes levetid, da det reducerer behovet for nyproduktion og den miljøbelastning nyproduktion medfører. 
 • Elektronik-, jern- og metalaffald går til genbrug og genanvendelse. Jern og metal bliver f.eks. omsmeltet og lavet til nye produkter. Øget genanvendelse holder ressourcerne i kredsløb og reducerer behovet for at udvinde knappe materialer som aluminium og kobber. 
 • Affald, der ikke kan genanvendes, men som er egnet til forbrænding, bliver afleveret til energiudnyttelse på Norfors. I det store ovne bliver det omsat til fjernvarme og el.
 • Endelig vil der være noget storskrald, der ikke kan recirkuleres eller sendes til forbrænding. Dette affald bliver deponeret

Denne prioritering afspejler affaldshierarkiet og bidrager til at opnå Hørsholm Kommunes mål om genanvendelse af husholdningsaffald. 

Du kan læse mere om ordningen og få hjælp til at sortere korrekt på Norfors' hjemmeside (nyt vindue).

S. Jacobsen (indsamler storskrald i Hørsholm)

Telefonnummer: 45 41 28 95

Mail: sjacobsen@sjacobsen.dk