Om dagrenovation

RenoNorden står for afhentning og tømning af affaldsstativer og affaldscontainere til dagrenovation.
Din dagrenovation bliver hentet en gang om ugen. Oplever du problemer med din tømning af din dagrenovation kan du kontakte RenoNorden. 

Har du ikke fået hentet din dagrenovation kan det være fordi:

  • affaldssækken er/har været overfyldt
  • affaldssækken er ødelagt/revnet*
  • låget på affaldsbeholder kan ikke lukke
  • affaldet er ikke forsvarligt indpakket, f.eks. støvende/skærende affald
  • krav til adgangsvej og placering af affaldsbeholder er ikke overholdt 
  • affaldsbeholder ikke er frit tilgængeligt for skraldemanden
  • der ikke er ryddet for sne, gruset eller saltet
  • renovatøren har overset din affaldsbeholder

*RenoNorden lægger en ekstra sæk til ompakning af den ødelagte sæk samt en sæk til næste ugentlige tømning. Vil du have hentet dit affald før næste ugentlige tømning, skal du bestille en ekstra tømning. Ekstratømning betaler du selv for.

Du anmelder uafhentet affald via den blå selvbetjeningsboks øverst på siden.

Som minimum skal der være en 110 L sæk til hver husstand. Derudover har du mulighed for at supplere med en 55 L sæk eller vælge en minicontainer, der passer til affaldsmængden fra husstanden.

Din dagrenovation skal opbevares i stativer med sække eller i containere godkendt af kommunen.

Du kan ændre din affaldsordning via den blå selvbetjening her på siden.

Bemærk! Vil du købe et affaldsstativ til sæk skal du kontakte Hørsholm Kommune på tek-post@horsholm.dk.

Du kan vælge mellem sække i stativer eller minicontainere til din dagrenovation

Hvis du vælger en minicontainer

Du kan vælge følgende størrelser:

Renovatøren er ansvarlig for vedligeholdelse, mens det er grundejers pligt at renholde containeren.

Vælg en minicontainer ved at ændre din affaldsordning via selvbetjeningen.

OBS! Ny ordning pr. 1.1. 2019

Leje af beholdere til dagrenovation udgår for nye tilmeldinger pr. 1.1.2019. Herefter kan man købe en beholder - enten gennem Hørsholm Kommune eller hos forhandler (husk at beholderen skal være godkendt til affaldshåndtering). Ønsker du at købe beholdere gennem kommunen kontakt tek-post@horsholm.dk.

Hvis du vælger sække i stativ

Det er dit eget ansvar at sikre, at dit stativ passer til 110 liter sækkene og at de er godkendt til dagrenovation.

Du står selv for vedligeholdelse og rengøring af stativet.

Det er muligt at købe nedenstående godkendte stativer af Hørsholm Kommune. Køb stativet ved at kontakte Hørsholm Kommune på tek-post@horsholm.dk

TV.: Enkeltstativ til 110 L sæk. Pris: 1.550 kr. inkl. levering

TH.: Dobbeltstativ til 100 L + 55 L sække. Pris: 2.100 kr. inkl. levering

 

Der kan være perioder, hvor man har mere affald end man har tilmeldt. For ikke at overfylde affaldssækken eller containeren kan du købe en eller flere sække hos Borgerservice. Sækken stiller du ved siden af dit affaldsstativ. RenoNorden vil så medtage sække ved næste afhentning.

Pris pr. sæk, 30,00 kr.

 

Stativer og containere til dagrenovation skal overholde reglerne for adgangsforhold, som fremgår af seneste regulativ for husholdningsaffald.

Placering af beholder

  • Frit og uhindret

Adgangsvej

  • Låge skal stå ulåst på dagen for afhentning fra kl. 6.00.

Vær opmærksom på at renovationsbilerne er brede, og derfor ikke kan køre i de samme hjulspor som personbiler. Renovationsbilerne kan også have sværere ved at komme forbi snedriver.

Chaufførerne befinder sig i en arbejdssituation, og skal derfor ikke løbe samme risiko, som privatpersoner måske tager. Hvert år er der renovationsarbejdere, som brækker ben eller skuldre, fordi adgangsvejene ikke er ryddet eller glatførebekæmpet. Så derfor er renovationsarbejderne varsomme med at udsætte sig selv for den risiko.

For at sikre, at du får hentet dagrenovation i perioder med sne og is, opfordres du til at være meget opmærksom på at rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte veje, fortove og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

Affaldet bliver afhentet, når forholdene er bragt i orden/vejret tillader det. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej her.

 

Takster for dagrenovation betales gennem ejendomsskatten, som opkræves én gang årligt.

Affaldsregulavtiv

På linket nedenfor kan du læse affaldsregulativet