I Hørsholm Kommune skal vi i løbet af de kommende år begynde at sortere affald ved husstandene. Affaldssorteringen skal bidrage til, at vi i Hørsholm Kommune lever op til de nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. I 2017 genanvendte vi ca. 18 % af husholdningsaffaldet, og forhåbningen er derfor, at den nye ordning kan sætte mere fart i affaldssorteringen.  

Meget af det affald der i dag smides ud, indeholder ressourcer der kan indgå i fremstillingen af nye produkter. Den nye affaldsordning er således et skridt i retningen mod målene i ressourcestrategien, og ikke mindst et skridt mod, at der i fremtiden genanvendes mange flere ressourcer fra husholdningsaffaldet.

Affaldsindsamlingen sker i samarbejde med Allerød Kommune og Rudersdal Kommune, hvilket skal sikrer stordriftsfordele og en mere effektiv indsamling af affaldet. Affaldet fra kommunerne bliver sendt til Norfors, hvorfra det sendes til genanvendelsesanlæg.

Nye beholdere til affaldssortering

I den nye affaldsordning er der to forskellige løsninger, i forhold til de affaldsbeholdere som stilles op - hhv. fælles affaldsbeholdere og egne affaldsbeholdere. Nedenfor kan du læse mere om de to løsninger.

De to beholderløsninger

Etageboliger og nogle rækkehusområder skal have fælles affaldsbeholdere. 

I områder hvor der opstilles fælles affaldsbeholdere, deles beboerne om de samme affaldsbeholdere.

 • I beholderne kan der sorteres hhv. papir, plast, glas, metal og pap
 • Antal og størrelse af beholdere afhænger af hvor mange beboere der er i foreningen
 • De fælles affaldsbeholdere leveres som udgangspunkt til etageboliger og nogle rækkehuse
 • De nye beholdere er et supplement til de opstillede affaldsbeholdere til restaffald
 • Skal i have fælles affaldsbeholdere vil jeres ejerforening/boligselskab blive kontaktet af kommunen i løbet af 2018. I vil modtage information om ordningen samt forslag til hvor mange beholdere I skal have opstillet.

Læs gode råd vedrørende etablering af standpladser til fælles affaldsbeholdere - her (nyt vindue). 

Parcelhuse og parcelhuslignende grunde får leveret egne affaldsbeholdere.

Der udleveres 2 stk. 240 L affaldsbeholdere, som skal placeres på beboerens grund.

 • I beholderne er der to rum til sortering af hhv. papir/plast og glas/metal
 • Det er muligt at bestille yderligere en beholder til sortering af pap  
 • De nye beholdere supplerer sækkestativet/affaldsbeholderen til restaffaldet
 • En 240 L beholder måler h: 107 cm x b: 58 cm x d: 72 cm (målene er vejledende da ny beholderleverandør er ved at blive fundet)   

 

Udrulning af de nye affaldsbeholdere

Kommunen vil løbende informere om, hvornår de enkelte områder kan forvente at få leveret deres affaldsbeholdere. Den foreløbige udrulningsplan, ser således ud:

 • Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger, får dem leveret i november og december 2019
 • Husstande der skal have egne affaldsbeholdere, fx parcelhuse, får dem leveret i perioden fra februar 2020 til juli 2020

 

Mere information om den nye affaldsordning

Herunder finder du spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om den nye affaldsordning - læs mere her.

Her kan du læse om sorteringsforsøget i Mikkelborg Park.

3 GRUNDE TIL AT SORTERE