Læs om forsøget med genanvendelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet

Forsøg med kildesortering i Mikkelborg Park

Affald er ressourcer, der kan genanvendes til nye produkter. Dette er udgangspunktet i et forsøg på øget genanvendelse af husholdningsaffald, som er et samarbejde mellem Rudersdal, Fredensborg, Allerød og Hørsholm Kommuner. 

I Hørsholm Kommune er derfor i gang med et pilotprojekt i Mikkelborg Park. Forsøget er godt igang, og beboerne kan i forsøget aflevere både glas, papir, pap, metal og plast i opstillede containere på bopælen. 

Det sorterede affald vejes og kvaliteten vurderes som et led i at undersøge muligheder for afsætning af de indsamlede ressourcer.

Forsøget kører frem til slutningen af juni 2017.

 

Forsøget med genanvendelse af husholdningsaffald i Mikkelborg Park har været igang siden oktober 2016, og indtil videre ses positive resultater.

I foråret er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i forsøgsområdet, som viser rigtig positive resultater. Et udsnit de resultaterne kan læses her.

 

Der sorteres mere

Beboerne i de 220 lejligheder i etageejendommen har flittigt sorteret plast, metal, glas, papir og pap i de opstillede containere, og beboernes villighed har vist sig ved de store indsamlede mængder. Hele 88 % af beboerne sorterer mere nu, end før forsøget startede.

 

Bedre og bedre kvalitet

Kvaliteten af det indsamlede affald er blevet vurderet efterhånden som det blev indsamlet. Resultaterne viser, at beboerne er blevet bedre og bedre til at sortere. Det er rigtig positivt, for jo bedre kvaliteten er, jo bedre muligheder er der for at afsætte materialerne til genanvendelse.

 

Det er nemt at sortere

Beboerne svarer i evalueringen, at de finder de nemt at sortere de 5 forskellige materialer fra. 73 % finder det let eller meget let at sortere plast fra, mens 94 % finder let eller meget let at sortere papir fra.

Til hjælpe med sortering er der blevet udleveret forskelligt informationsmateriale, som har hjulpet beboerne med at sortere. Og 84 % er tilfredse eller meget tilfredse med den information.

 

Miljøet motiverer beboerne

Midtvejsevalueringen viser, at beboerne motiveres af at bidrage til et bedre miljø. Det viser sig ved at 89 % svarer, at hensynet til miljøet i høj grad eller i meget høj grad er med til at motivere til at sortere affald.

88 % af beboerne sorterer mere nu, end før forsøget startede

 

89 % af beboerne svarer, at hensynet til miljøet i høj grad eller i meget høj grad er med til at motivere til at sortere affald