• Du skal anmelde rotter direkte til bekæmpelsesfirmaet Kiltin via selvbetjeningsløsningen her på siden.
  • Efter modtagelse af din anmeldelse, vil en autoriseret rottebekæmper komme ud og se på stedet. Rottebekæmperen beslutter her, hvordan bekæmpelsen bedst kan gøres.
  • Kommunen står for betalingen af bekæmpelsen.

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Din pligt

Hvis du ser en rotte eller har mistanke om, at de er tilstede, har du pligt til at anmelde det. Anmeldelse sker direkte til Kiltin via selvbetjeningsløsning 'rotteweb'. En autoriseret rottebekæmper kommer herefter ud og ser på stedet og beslutter, hvordan bekæmpelsen bedst kan gøres. Det kan f.eks. være ved at udlægge gift eller sætte fælder op.

Rottebekæmperen vil også fortælle dig, hvis der er noget du skal gøre for at sikre dig mod rotter. Det kan f.eks. være, at rotterne skyldes utætte kloakker, og at de skal repareres. Rottebekæmperen kan lave en såkaldt røgprøve af din kloak, for at se om der er utætheder. Hvis den er utæt, skal du have en kloakmester til at se på din kloak, f.eks. ved at lave en TV-inspektion.

Du har generelt pligt til at sikre dig mod rotter. For eksempel ved at vedligeholde dine kloakker, undgå at lægge mad ud, der kan tiltrække rotter, og ikke give dem steder, hvor de let kan bo og søge ly.

Hvis du har generelle spørgsmål omkring rotter, kan du altid henvende dig til Kiltin eller Hørsholm Kommune. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Hvad koster det?

Det er gratis at få besøg af rottebekæmperen og herunder at få lavet en røgprøve, for at se om der er utætheder i kloakken.

Hvis du skal istandsætte kloakker eller lave anden vedligeholdelse som led i rottebekæmpelsen, skal du selv betale.

Hvis du ikke har konstateret rotter, men gerne vil sikre dig effektivt mod dem, kan du indgå en sikringsordning. En sikringsordning indebærer, at du får et autoriseret firma til at sikre din ejendom mod rotter præventivt, dvs. før rotterne rent faktisk bliver konstateret. En sikringsordning indebærer typisk, at det autoriserede firma sætter kasser med gift op eller gennemgår ejendommen for fejl og mangler, der kan give risiko for problemer med rotter.

Hvem kan indgå sikringsordninger

Sikringsordninger er typisk for virksomheder, forretninger eller større anlæg og bygninger såsom stationer, storcentre, boligejendomme etc., men enhver kan indgå en sikringsordning for f.eks. deres private bolig.
Sikringsordninger må kun indgås med autoriserede rottebekæmpelsesfirmaer, og de skal anmeldes til Hørsholm Kommune Center for Teknik, Team Miljø via brev eller email tek-post@horsholm.dk. Det er rottebekæmperens ansvar at anmelde sikringsordningen. Rottebekæmperen har også ansvar for at afmelde sikringsordninger til kommunen.

Hvornår må man indgå en sikringsordning

Det er vigtigt at huske, at du ikke må indgå en sikringsordning mens du er i gang med at få bekæmpet rotter. Dvs. hvis du ser en rotte og får en rottebekæmper ud, må du først indgå en sikringsordning når rottebekæmpelsen er overstået og rottebekæmperen er færdig med sit arbejde.

Sikringsordningen behøver ikke at være med det samme firma som aktivt bekæmper rotter.

To gange om året skal kommunen sørge for, at alle ejendomme i landzonen og alle landbrug generelt bliver undersøgt for rotter

I løbet af foråret og efteråret får alle disse ejendomme derfor besøg af kommunens rottebekæmpelsesfirma Kiltin A/S. Rottebekæmperen kigger efter tegn på tilstedeværelse af rotter, og om nødvendigt foretages bekæmpelse af rotterne.

Hvis rottebekæmperen konstaterer rotter, kan det også være, at du bliver nødt til at foretage dig noget for at sikre dig mod rotter. Det kan f.eks. være at reparere beskadigede kloaker, lukke huller i fundamenter eller rydde oplag af korn eller lignende føde, som kan tiltrække rotter.

På alle andre ejendomme, f.eks. boliger i byzonen, kommer rottebekæmperen kun, hvis beboerne anmelder at de har rotter. Du anmelde rotter via selvbetjeningen på denne side.

Hvad koster det

Det er gratis at få besøg af rottebekæmperen, og selve bekæmpelsen med gift, fælder etc. koster heller ikke noget.

Hvis du skal istandsætte eller lave anden vedligeholdelse som led i rottebekæmpelsen, skal du selv betale for det.

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Hørsholm Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Retningslinjerne vil fremgå af den kommende rottehandlingsplan, der forventes fremlagt i ultimo 2019. 

 

Bekæmpelse kan udføres af enten R1 eller R2 autoriserede. 

 

Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Hørsholm Kommune, og det understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom. 

 

Spørgsmål vedrørende privat bekæmpelse af rotter rettes til tek-post@horsholm.dk.