• Rotter er de eneste vilde dyr, som vurderes til at udgøre en sundhedsrisiko. Det er derfor, at kommunen hjælper med at bekæmpe rotter. Andre vilde dyr kan også forårsage gener og skader på bygninger, men de er som udgangspunkt ikke betragtet som værende farlige.
  • Kommunen har ingen ordninger for bekæmpelse af andre vilde dyr end rotter. Der findes dog mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse. Du skal forvente selv at måtte betale for bekæmpelse.
  • Ét fælles råd til at undgå gener fra vilde dyr er: undlad at fodre. Hvis dyrene ikke kan skaffe mad hvor du bor, så undgår de som regel stedet.

Mere om vilde dyr

  • Mange gener fra vilde dyr opstår pga. fodring. F.eks. tiltrækkes krager, skader, råger og lign af fodring af småfugle.
  • Hvis det er skadedyr på dyrkede planter, kan du evt. spørge den lokale landbrugs- eller havebrugskonsulent (kræver normalt medlemskab).
  • Hvis det er skadedyr og parasitter hos dyr, kan du spørge dyrlægen.
  • Hvis det er skadedyr og parasitter hos mennesker, kan du spørge din egen læge.
  • Hvis det er vildt, kan du kontakte Naturstyrelsens Vildtkonsulent for Hovedstaden (nyt vindue).
  • Du kan også kontakte et skadedyrsbekæmpelsesfirma (se i telefonfagbogen/internet), der især tager sig af væggelus, kakerlakker, myrer, duer, husbukke m.m.

Det er svært at se forskel på bier og hvepse. Bier er mere behårede end hvepse, og hvepse/gedehams er mere gule end bier.

Biavlerforeningen (nyt vindue) afhenter bisværme gratis.

Hørsholm Kommune har ingen ordning for bekæmpelse af hvepse, men der findes mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse. Biavlerforeningen (nyt vindue) er også behjælpelig.

Den Iberiske Skovsnegl udviser stor farvevariation, fra orange til mørk brun - næsten sort.

Læs mere om den Iberiske Skovsnegl og find gode råd og flyers om, hvordan den kan bekæmpes på Naturstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

Undgå fodring og brug eventuelt skadedyrsbekæmper eller henvend dig til Hørsholm og Omegns Jagtforening (nyt vindue).

Bemærk at problemet er meget svært at løse, især i byområder. Selv hvis man "kommer af med" fuglene, så vil de ofte vende tilbage hurtigt, hvis området er attraktivt.

Ilder og mår

Undgå fodring og forsøg evt. at skræmme fastboende dyr væk. Brug skadedyrsbekæmper eller henvend dig til Hørsholm og Omegns Jagtforening (nyt vindue).

Mink

Hvis du ser en mink er du meget velkommen til at henvende dig til Hørsholm og Omegns Jagtforening (nyt vindue) eller til kommunen. En skadedyrsbekæmper kan også hjælpe dig.

Kattens Værn kan mod betaling indfange eller på anden måde aftage herreløse katte.

Hørsholm Kommune har ingen ordning for bekæmpelse af muldvarpe, men der findes mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse - find dem i telefonbogen eller på internettet.

Beboere i boligområder, der generes af ræve, bør i første omgang hindre rævenes adgang til føde på egen grund - f.eks. ved at sikre skraldespand, undlade fuglefodring mv. Fjerner man ikke føden vil nye ræve sandsynligvis dukke op, selv om man får fjernet den første. Man kan også forsøge at skræmme rævene bort.

Hvis du, efter at have afprøvet ovenstående, stadigt er generet af ræve, så kan du henvende dig til Hørsholm & Omegns Jagtforening (nyt vindue). Jagtforeningen opsætter fælder til indfangning, og skyder ræven et andet sted. Bemærk at Jagtforeningen kan kræve betaling for deres tjeneste. På grund af unger bliver der ikke sat fælder op i perioden marts til juli.

Du kan også kontakte Naturstyrelsens Vildtkonsulent for Hovedstaden (nyt vindue). Det er Naturstyrelsen som er myndighed på området omkring ræve, ikke kommunen.