• Rotter er de eneste vilde dyr, som vurderes til at udgøre en sundhedsrisiko. Det er derfor, at kommunen hjælper med at bekæmpe rotter. Andre vilde dyr kan også forårsage gener og skader på bygninger, men de er som udgangspunkt ikke betragtet som værende farlige.
  • Kommunen har ingen ordninger for bekæmpelse af andre vilde dyr end rotter. Der findes dog mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse. Du skal forvente selv at måtte betale for bekæmpelse.
  • Ét fælles råd til at undgå gener fra vilde dyr er: undlad at fodre. Hvis dyrene ikke kan skaffe mad hvor du bor, så undgår de som regel stedet.

Mere om vilde dyr