Syge, påkørte og tilskadekomne dyr

Ring til Dyrenes Vagtcentral (nyt vindue) på tlf. 1812, hvis du ser et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation.

Dyreredningsbilen (nyt vindue) henter akut syge og sårede dyr. Dyrenes Beskyttelse dækker udgifterne. Dyreredningsbilen tager sig primært af vilde dyr, men også akut syge eller tilskadekomne mindre husdyr såsom katte, hvor man ikke kender ejeren. Ordningen gælder ikke hunde. 

Du kan også ringe til Dyrenes Vagtcentral, hvis du ser et dyr, som ikke bør løbe frit omkring, eller har mistanke om, at dyr bliver vanrøgtet. Det kan være dyr på en mark uden adgang til vand, kæledyr der ikke bliver passet ordentligt eller dyr efterladt i biler på en varm sommerdag.

Husk, at du ikke selv skal forsøge at aflive sårede dyr - overlad det til Falck-personalet, der er trænet til at håndtere dyrene og vurdere, hvad der er bedst at gøre i situationen.

Døde dyr

Hvis du ser et større dødt dyr, der ligger på offentlig vej/areal, kan du ringe til kommunen på tlf. 48 49 25 50. Vi fjerner dyret uden at koster dig noget.

Hvis dyret ligger på privat grund, er det grundejers ansvar at fjerne det. Oftest er det bedst at lade dyret ligge, så bliver det hurtigt spist. Alternativt kan du aflevere det døde dyr på Norfors (nyt vindue) mod betaling - ring for at aftale nærmere på tlf. 45 16 05 00.