Om projektet

Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion i 2030 og her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle. Projektet skal præsentere en samlet strategi for, hvordan der kan opnås fossilfri varmeforsyning i 2035. Strategien vil indeholde:

  • Nødvendige delmål og målemetoder frem imod en fossilfri varmeforsyning i 2035.
  • Forslag til handlingsplan med konkrete tiltag frem imod første delmål i 2025.
  • Etablering af fælles værktøjskasse med ensartede procedurer og retningslinjer for projektgodkendelser og dispensationer.

Fokusområder