Læs om klimakommunearbejdet

Klimakommune er en frivillig aftale, som en kommune indgår med Danmarks Naturfredningsforening. Når en kommune har indgået en Klimakommuneaftale betyder det, at kommunen forpligter sig til at reducere CO2-udslippet fra kommunens egne aktiviteter (kommunen som virksomhed) med mindst 2 % årligt. 

Kommunen forpligter sig til:

  • At lave et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed.
  • At lave en handlingsplan.
  • At reducere CO2-udslippet med mindst 2 % om året.

Det er op til kommunen hvilke tiltag, der igangsættes for at opnå målet.

Hørsholm Kommune skal reducere CO2-emissioner med 2 % om året. Reduktioner skal findes inden for virksomhedens egne aktiviteter og ejerskab. 

Følg med i hvordan det går med de årlige reduktioner (åbner nyt vindue).

Kontakt Team Miljø

Team Miljø
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
genbrug@horsholm.dk