Om klima og CO2 i Hørsholm

Et CO2-regnskab er en opgørelse over alle de kendte udledninger fra CO2 og andre drivhusgasser. I Hørsholm Kommune føres to CO2-regnskaber:

Ja. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål om at nedbringe CO2-emissioner i Hørsholm Kommune. CO2-emissioner skal reduceres med mindst:

  • 20 % i 2020.
  • 40 % i 2030.