Om klima og CO2 i Hørsholm

Et CO2-regnskab er en opgørelse over alle de kendte udledninger af CO2 og andre drivhisgasser. I Hørsholm føres der to regnskaber:

  • ét overordnet regnskab, der viser alle CO2-udledninger inden for kommunegrænsen
  • ét regnskab, der viser CO2-udledninger for Hørsholm som virksomhed

Ja. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål om at nedbringe CO2-emissioner i Hørsholm Kommune. CO2-emissioner skal reduceres med mindst

  • 20 % i 2020
  • 40 % i 2030