Hørsholm forpligter sig til klimaneutralitet i 2050

Hørsholm Kommune har tilsluttet sig klimafællesskabet ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. Målet er klart: Hørsholm Kommune skal være klimaneutral og klimarobust senest i 2050. Vejen derhen hedder en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som Hørsholm skal udvikle med støtte og sparring fra Realdania, tænketanken CONCITO, KL og landets fem regioner.

Ambitiøst og langsigtet klimafællesskab

Gennem DK2020 har i alt 95 danske kommuner forpligtet sig på at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Hørsholm arbejder nu med den samme standard for klimaplanlægning og med de samme værktøjer, som benyttes af internationale megabyer som Los Angeles og London – udviklet af det internationale bynetværk C40, nemlig Climate Action Planning Framework (CAPF).

Aktørinddragelse

Vi har forpligtet os til at udarbejde en klimahandlingsplan – sammen med borgere og virksomheder. Hvis vi skal nå i mål, skal vi stå sammen alle sammen. Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandleplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Læs mere om klima i Hørsholm

Kontakt Team Miljø

Team Miljø
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
klimaplan@horsholm.dk