Deltag i netværket om klima, miljø og ressourcer

Netværket er målrettet bestyrelser og viceværter i etageejendomme og samlede bebyggelser. Vi sætter fokus på de temaer, der optager jer i foreningerne. Det kan f.eks. være:

 • indeklima, bekæmpelse af skimmelsvamp, ventilation
 • energieffektiviseringer og renovering
 • finansiering
 • solceller eller anden vedvarende energiform
 • affald og sortering
 • vandbesparelser
 • etc.

Netværket mødes 3-4 gange årligt, og mødested er enten på Rådhuset eller hos en af netværkets foreninger. Netværksmøderne krydres med faglige oplæg, erfaringer fra netværket og rundvisninger. Deltagere modtager nyhedsmails med kommende aktiviteter, tilbud om inspirationsture og program for netværksmøder. Hver forening kan stille med 3 deltagere per netværksmøde, men det behøver ikke være de samme deltagere hver gang.

Tilmeld dig og din forening

Send en mail til Klima- og Energiplanlægger Signe Gerdøe-Kristensen på sgk@horsholm.dk. Skriv navn, mail og stilling i foreningen (f.eks. bestyrelsesmedlem eller vicevært) på netværksdeltagere, samt navn og adresse på boligforening. Skriv også gerne om der er nogle temaer I har særlig interesse for bliver taget op. 

NYT:

Netværksmøde: torsdag den 19. april 2018 fra 16.00-18.00 

 • Velkommen og aktuelt i netværket
 • Skimmelsvamp - rådgiver fra Skimmel.dk fortæller om forebyggelse og bekæmpelse om den ubudne gæst
 • Ny storskraldsordning - ting til genbrug, tekstiler og pap er nye fraktioner. Miljøchef Peter Storm fra Norfors informerer og hvordan og hvorledes
 • Energirenovering i store ejendomme - hvordan kommer man i gang med det store projekt? Indhente tilbud, håndtere beboerdemokratiet, og hvad med finansieringsmuligheder? Energistyrelsens rådgivere kommer på besøg. 

Der vil være en pause med kaffe, kage og networking. 

Afholdes i kantinen på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Tilmeld jer ved at sende en mail til sgk@horsholm.dk senest mandag den 16. april. 
Ved tilmelding kommer I automatisk på netværkets nyhedsmail. 

---

Finansieringsworkshop i maj 2018 - UDSAT

Hvordan finansieres en renovering? Hvilke tilskud kan foreningen få? Hvordan gribes processen an? 

---

Gratis kursus for ejendomsfunktionærer/teknisk personale. OBS. KURSERNE ER FYLDT OP OG TILMELDING ER LUKKET

Du kan deltage på én af følgende kursusdage fra 9.00-15.30:

 • Onsdag den 7. februar 2018
 • Mandag den 26. februar 2018
 • Mandag den 23. april 2018

Der serveres morgenmad, kaffe og frokost. Tilmelding til sgk@horsholm.dk - skriv navn, boligforening, tlf.-nummer, og den ønskede dato for deltagelse. Pga. begrænsede pladser (max 20 per hold) gælder først til mølle. 

Dette får ved deltagelse i netværket

 1. Del erfaringer

  I netværket deltager andre foreninger, som måske står med samme overvejelser som jer. Hvordan kommer vi igang med en energirenovering? Hvordan finansierer vi det? Kan vi få solceller? Hvordan indretter vi os til affaldssortering?
  Der afholdes 3-4 netværksmøder om året - og temaerne tager udgangspunkt i netværksdeltagernes ønsker.

 2. BedreBolig-gennemgang (energigennemgang) - FÅ PLADSER

  I projekt ENIG tilbydes etageboligerne en gratis BedreBolig-gennemgang. Energitjensten sender en BedreBolig-rådgiver ud til en gennemgang af bygningen. Rådgiveren ser bl.a. på isolering, varmeanlæg, ventilation, mm. På baggrund af gennemgangen får I på et bestyrelsesmøde præsenteret ejendommens energimæssige "Handlingsplan".

 3. Kursus for teknisk personale - LUKKET FOR TILMELDING

  Jeres vicevært/varmemester/ejendomsfunktionær bliver på et kursus klædt på til at foretage energieffektive forbedringer i ejendommen. Temaer er energieffektivitet, varmestyring, godt indeklima, mm. Kurset udbydes af Teknologisk Institut og er enormt populært og lærerigt.

 4. Aktiviteter med formidling og beboerinddragelse - LUKKET FOR TILMELDING

  Hvordan engageres beboerne til at være bruge energien mere effektivt? Vil I gerne oplyse beboere og naboer om hvordan man får et bedre indeklima? Så kan jeres etageejendom deltage i aktiviteter med fokus på formidling og beborinddragelse.

 5. Inspirationsture

  Vi møder dem, der har erfaring og gode idéer. Deltagere inviteres til arrangementer rundt omkring i landet - senest til "Årets Byggeri 2017" i Værløse, hvor ejendommen har gennemgået energirenovering til passivhus-standard.

Om netværket 

Netværket er opstået som en del af ENIG (ENergieffektivitet og Indeklima i etaGeboliger), hvor Hørsholm Kommune gået sammen med en række kommuner, Gate 21, Energitjenesten og Smith Innovation er gået sammen for at hjælpe etageejendomme godt på vej med projekter. 

I juli blev der sendt brev rundt til alle ejere og administratorer i etageejendomme i Hørsholm Kommune. Første netværksmøde blev afholdt den 22. august 2017. Der var detagelse af 5 etageejendomme, hvoraf flere er blevet tilmeldt BedreBolig-gennemgang, formidlingsaktiviteter og kursus for teknisk personale.