Deltag i netværket om klima, miljø og ressourcer

Netværket er målrettet bestyrelser og viceværter i etageejendomme og samlede bebyggelser. Vi sætter fokus på de temaer, der optager jer i foreningerne. Det kan f.eks. være:

 • Indeklima, bekæmpelse af skimmelsvamp, ventilation.
 • Energieffektiviseringer og renovering.
 • Finansiering.
 • Solceller eller anden vedvarende energiform.
 • Affald og sortering.
 • Vandbesparelser.
 • osv.

Netværket mødes 3-4 gange årligt, og mødested er enten på Rådhuset eller hos en af netværkets foreninger. Netværksmøderne krydres med faglige oplæg, erfaringer fra netværket og inspirationsture. Deltagere modtager nyhedsmails med kommende aktiviteter og netværksmøder. Hver forening kan stille med 3 deltagere per netværksmøde, men det behøver ikke være de samme deltagere hver gang.

Tilmeld dig og din forening

Send en mail til Klima- og Energiplanlægger Signe Gerdøe-Kristensen på sgk@horsholm.dk. Skriv navn og din stilling i foreningen (f.eks. bestyrelsesmedlem eller vicevært) på netværksdeltagere, samt navn og adresse på boligforeningen. Skriv også gerne om der er nogle temaer I har særlig interesse for bliver taget op. 

Dette får ved deltagelse i netværket

 1. Del erfaringer

  I netværket deltager andre foreninger, som måske står med samme overvejelser som jer. Hvordan kommer vi igang med en energirenovering? Hvordan finansierer vi det? Kan vi få solceller? Hvordan indretter vi os til affaldssortering?
  Der afholdes 3-4 netværksmøder om året - og temaerne tager udgangspunkt i netværksdeltagernes ønsker.

 2. BedreBolig-Plan (energitjek) - FÅ PLADSER

  I projekt ENIG tilbydes etageboligerne en gratis BedreBolig-Plan. Energitjenesten sender en BedreBolig Rådgiver ud til en gennemgang af bygningen. Rådgiveren ser bl.a. på isolering, varmeanlæg, ventilation, beboernes brug, mm. Handlingsplanen for mere komfort og energieffektivitet præsenteres på et bestyrelsesmøde.

 3. Inspirationsture

  Vi bliver inspireret af gode erfaringer og idéer. Deltagere inviteres til arrangementer rundt omkring - senest til "Årets Byggeri 2017" i Værløse, hvor ejendommen har gennemgået energirenovering til passivhus-standard.

 4. Oplæg fra fagfolk

  Vil I vide noget om solceller, måder at afkalke vand eller energirenoveringer? Byd ind med ønsker, så kommer der inspirerende oplægsholdere til netværksmøderne.

Om netværket 

Netværket er opstået som en del af ENIG (Energieffektivitet og Indeklima i etaGeboliger), hvor Hørsholm Kommune er gået sammen i et Partnerskab med en række kommuner, Gate 21, Energitjenesten og Smith Innovation for at hjælpe etageejendomme godt på vej. 

Partnerskabet er finansieret af Energistyrelsen. 

Første netværksmøde blev afholdt den 22. august 2017.

 

 

Kontakt Team Miljø

Team Miljø
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
klimaplan@horsholm.dk