Hørsholm Kommune bakker op om aftalen mellem KL, Danske Regioner og regeringen om at spare på energien i det offentlige. Vi vil derfor over vinteren gøre en ekstra indsats for at spare på varme og energi over en bred kam.

Økonomiudvalget har den 6. oktober 2022 besluttet at igangsætte en handleplan med energibesparende tiltag i kommunen med henblik på at reducere kommunes energiforbrug. Ud over energibesparelserne i handleplanen, forventes yderligere tiltag i de kommende måneder. 

Hvad betyder det i praksis?

Vi kommer til at sænke temperaturen til 19 grader i de fleste kommunale bygninger over vinteren. 

Økonomiudvalget også besluttet en række andre tiltag som du kan læse om i referatet fra mødet her.

Hvorfor sætter vi dette initiativ i værk?

Hørsholm Kommune bidrager med energibesparelserne til at sikre forsyningssikkerheden i Danmark og holde energipriserne nede. Samtidigt bidrager tiltagene til, at kommunens udgifter til energi holdes mest muligt nede.

Har du ideer til energisparetiltag?

Har du ideer til hvordan kommunen kan spare på energiforbruget, hører vi gerne dine ideer. På BorgerLab har vi oprettet en side, hvor du med et simpelt klik kan oprette din(e) idé(er). Alle idéer samles op af vores projektleder på området.

KLIK HER FOR AT KOMME TIL BORGERLAB