Hørsholm Kommune prioriterer den vedvarende energi og har derfor opsat en række solcelleanlæg på kommunens bygninger. Det er der både klimamæssig og økonomisk sund fornuft i, fordi vi på den måde reducerer CO2-udledning, og sparer på energiudgifterne i kommunen.

Seks anlæg i kommunen

Vi vil gerne give borgere og andre interesserede mulighed for at følge produktionen af el på vores forskellige solcelleanlæg. På den måde kan du følge med i, hvor meget de forskellige solcelleanlæg producerer, og du kan danne dig et indtryk af, hvor meget solenergi vi har i kommunen.

Nedenfor kan du klikke dig ind på hvert enkelt solcelleanlæg og se, hvor meget de producerer og hvad forventningerne til produktionen på årsbasis er.

Vision

Hørsholm Kommune arbejder fortsat med at finde flere egnede ejendomme, hvor der kan etableres yderligere solcelleanlæg. En udvidelse af andelen af vedvarende energi i kommunen vil være med til at sikre, at vi lever op til vores forpligtelser i forhold til vores klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og vores egne klimamålsætninger.

Læs mere om kommunens solenergianlæg