Hørsholm Kommune prioriterer den vedvarende energi og har derfor opsat en række solcelleanlæg på kommunens bygninger. Det er der både klimamæssig og økonomisk sund fornuft i, fordi vi på den måde reducerer CO2-udledning, og sparer på energiudgifterne i kommunen.

Seks anlæg i kommunen

Vi vil gerne give borgere og andre interesserede mulighed for at følge produktionen af el på vores forskellige solcelleanlæg. På den måde kan du følge med i, hvor meget de forskellige solcelleanlæg producerer, og du kan danne dig et indtryk af, hvor meget solenergi vi har i kommunen.

Nedenfor kan du klikke dig ind på hvert enkelt solcelleanlæg og se, hvor meget de producerer og hvad forventningerne til produktionen på årsbasis er.

Vision

Hørsholm Kommune arbejder fortsat med at finde flere egnede ejendomme, hvor der kan etableres yderligere solcelleanlæg. En udvidelse af andelen af vedvarende energi i kommunen vil være med til at sikre, at vi lever op til vores forpligtelser i forhold til vores klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og vores egne klimamålsætninger.

Læs mere om kommunens solenergianlæg

Billede af Hørsholm skole

Solcellerne på Hørsholm Skole dækker 225 kvadratmeter af skolens tag og forventes at producere 30.000 kWh pr. år. Solcellerne som er placeret på både det sydvendte og østvendte tag på bygning A, blev opsat i forbindelse med den store energirenovering på skolen. Solcelleanlægget på Hørsholm Skole er tagintegreret og ses derfor ikke ligeså tydeligt som på de andre steder.

På skolen arbejdes der på at inddrage solcelleanlægget i undervisningen. Den største produktion af el foregår også i skoletiden.

Se produktionen fra solcelleanlægget på Hørsholm Skole (nyt vindue).

Fakta om Hørsholm Skole

Etableringsår - 2011.
Producent – Gaia Solar.
Paneltype - (monokrystallinske).
Areal - 225 m2
Forventet årsproduktion – 30.000 kWh.

Billede af Materielgården

Vi har i alt opsat 450 m2 på taget og gavlen af Materielgården. Solcellerne fordeler sig på 52 elementer på gavlen, 182 på taget, og 30 på vaskehallen. Anlægget producerede sidste år lige over 49.000 kWh, hvilket svarer til omkring 30 % af det samlede elforbrug på Materielgården.

Se produktionen fra solcelleanlægget på Materielgården (nyt vindue).

Fakta om Materielgården

Etableringsår - 2011
Producent - DrivhusEffekten
Paneltyper - REC 230 (polykrystallinske), Dansk Solenergi, Kyocera
Areal - 450 m2
Forventet årsproduktion – 44.000 kWh.

Billede af Rungstedhallen

Rungsted Hallen er en del af Rungsted Skole. Den blev indviet i september 2011 og er lavet af naturmaterialer som passer ind i de grønne omgivelser. Der er både etableret solcelleanlæg og jordvarme i forbindelse med hallen, hvilket gør driften klimavenlig.

Se produktionen fra solcelleanlægget på Rungstedhallen (nyt vindue).

Fakta om Rungstedhallen

Etableringsår - 2011
Producent – 
Paneltype - (monokrystallinske)
Areal - 45 m2
Forventet årsproduktion – 6.500 kWh.

Billede af Rådhushallen

På taget af Rådhushallen ved det gamle Rådhuset står et af Hørsholm Kommunes ældste solcelleanlæg. Det blev opført allerede i år 2010.

Se produktionen fra solcelleanlægget på Rådhushallen (nyt vindue).

Fakta om Rådhushallen

Etableringsår - 2010
Producent – Gaia Solar
Paneltype - (monokrystallinske)
Areal - 150 m2
Forventet årsproduktion – 30.000 kWh.

Billede af Solhuset

 

Solhuset er kommunens flagskib indenfor grønt byggeri. Solhuset har udover 250 m2 solceller på taget også solfangere og jordvarme, hvilket gør at Solhuset er et såkaldt Active House. Det betyder at husets energikilder kommer fra vedvarende energikilder og at bygningen har en positiv indvirkning på miljøet.

Se produktionen fra solcelleanlægget på Solhuset (nyt vindue).

Læs om Solhuset (nyt vindue).

Fakta om Solhuset

Etableringsår - 2011
Producent –
Paneltype - (monokrystallinske)
Areal - 250 m2
Forventet årsproduktion – 33.000 kWh.

Billede af Kulturhus Trommen

På Kulturhus Trommen er der placeret 172 solpaneler på et areal tæt på 300 m2. Anlægget producerede 40.000 kWh i 2011.

Dette anlæg har vi koblet op på nettet, så alle interesserede kan følge produktionen. På siden kan du blandt andet se hvor stor en del af elforbruget på Kulturhus Trommen, som er dækket af solenergi.

Se produktionen fra solcelleanlægget på Kulturhus Trommen (nyt vindue).

Fakta om Kulturhus Trommen

Etableringsår - 2011
Producent - DrivhusEffekten
Paneltype - REC 230 (polykrystallinske)
Areal - 300 m2
Forventet årsproduktion – 34.000 kWh.