Varmeforsyning i Hørsholm Kommune

Kollektiv varmeforsyning er udlagt som enten fjernvarme eller naturgas. Den miljøvenlige fjernvarme fra affaldsforbrænding leveres af Norfors, mens naturgas leveres af HMN Naturgas. 

På kommunens varmeplanskort længere nede på siden kan du se, om du bor i et område, hvor der er udlagt fjernvarme eller naturgas. Tag kontakt til Norfors eller HMN Naturgas vedrørende tilslutning. Se kontaktinformationerne nederst på siden. 

Du kan vælge vedvarende energi, selvom du bor i et område, hvor der er kollektiv varmeforsyning. 

Bor du i et område, hvor der ikke er udlagt kollektiv varmeforsyning, kan du overveje opvarmningsformer fra vedvarende energikilder, f.eks. varmepumper, solenergi og træpillefyr. mv. 

Som udgangspunkt er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas).

Du kan derfor vælge at opvarme din bolig med vedvarende energi, selvom du bor i et område med mulighed for tilkobling på fjernvarme- eller naturgasnettet.

Kommunen kan dog have vedtaget bestemmelser for tilslutningspligt eller forblivelsespligt til f.eks. fjernvarme. Derfor er det altid en god ide at orientere sig i gældende lokalplan i det konkrete tilfælde. Find lokalplan (åbner nyt vindue).

Tilslutningspligt: Forpligtelse om, at en ejendom skal være tilsluttet kollektive varmeforsyning. Det betyder, at forsyningsanlæg kan opkræve betaling for tilslutningsafgift (engangsudgift) og andre afgifter. Der er ikke aftagepligt. Forpligtelsen træder i kraft senest 9 år efter kommunalbestyrelsens beslutning for eksisterende byggeri, og for nybyggeri fra det øjeblik ejendommen tages i brug. 

Forblivelsespligt: Forpligtelse om, at en ejendom, der allerede er tilsluttet kollektiv forsyning, fortsat skal være tilsluttet. Her kan forsyningsanlægget ikke opkræve betaling for tilslutning, men for andre afgifter. Forpligtelsen gælder straks efter kommunalbestyrelsens beslutning. 

Nybyggeri: Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri.

Eksisterende byggeri: Fra 2016 er det ikke tilladt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med kollektiv varmeforsyning.

Alternativer til oliefyr kan være fjernvarme eller vedvarende energi, f.eks. varmepumpe, solenergi eller træpillefyr. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra af kommunalbestyrelsen. F.eks. hvis der ikke findes et egnet alternativ. 

Læs mere om sløjfning af olietank (åbner nyt vindue).

Vedvarende energi er energi, der kommer fra fossil-fri vedvarende kilder. Det er f.eks. solenergi, vindkraft, varmepumper og vandkraft. 

I alt nybyggeri samt ved omfattende renoveringer, der involverer udskiftning af varmeforsyningen, skal opvarmning baseres på vedvarende energi jf. bygningsreglementet. I områder, hvor der er udlagt fjernvarme eller naturgas (kollektiv varmeforsyning), kan dette også vælges. 

Energiplanen sætter rammerne at forbedre energiforsyningen i kommunen under hensyn til energieffektivisering, forsyningssikkerhed, bæredygtighed og økonomi.

Se dokumentet Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner på 10 års sigt 2011-2021 (nyt vindue - pdf)

Kommunens varmeplan

I varmeplanen på kortet nedenfor kan du se, hvilke områder der er sikret forsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas. Klik på kortet for at opnå kommunens varmeplan.

billede af NetGis-kort