Varmeforsyning i Hørsholm Kommune

Kollektiv varmeforsyning er udlagt som enten fjernvarme eller naturgas. På kommunens varmeplanskort længere nede på siden kan du se, om du bor i et område, hvor der er udlagt fjernvarme eller naturgas. I nogle områder er det muligt at vælge mellem fjernvarme og naturgas. På kortet ses disse områder som orange. 

Bor du i et område, hvor der ikke er udlagt kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas), kan du få varme til opvarmning og brugsvand fra vedvarende energikilder, f.eks. varmepumper, solenergi og træpillefyr mv. Du kan vælge vedvarende energi, selvom du bor i et område, hvor der er kollektiv varmeforsyning. Læs mere under fanen 'Vedvarende energi'.

Vil du vide mere om tilslutning, priser, mv. skal du tage kontakt til Norfors eller HMN Naturgas vedrørende tilslutning. Se kontaktinformationerne nederst på siden. 

Som udgangspunkt er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas) i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen kan dog have vedtaget bestemmelser for tilslutningspligt eller forblivelsespligt til f.eks. fjernvarme. Derfor er det altid en god ide at orientere sig i gældende lokalplan i det konkrete tilfælde. Find lokalplan (åbner nyt vindue).

Tilslutningspligt: Forpligtelse om, at en ejendom skal være tilsluttet kollektive varmeforsyning.

Det betyder, at forsyningsanlægget kan opkræve betaling i form af tilslutningsafgift (engangsudgift) og andre afgifter. Der er dog ikke aftagepligt, så du kan derfor godt få din varme fra f.eks. dit eget anlæg med vedvarende energi. Tilslutningspligt træder i kraft senest 9 år efter Kommunalbestyrelsens beslutning for eksisterende byggeri, og for nybyggeri fra det øjeblik ejendommen tages i brug. 

Forblivelsespligt: Forpligtelse om, at en ejendom, der allerede er tilsluttet kollektiv forsyning, fortsat skal være tilsluttet. Her kan forsyningsanlægget ikke opkræve betaling for tilslutning, men for andre afgifter. Forpligtelsen gælder straks efter kommunalbestyrelsens beslutning. 

Nybyggeri: Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri. Hvis du bor i et område udlagt til kollektiv forsyning med naturgas, kan du godt vælge naturgas. Vær opmærksom på at overholde bygningsreglementets energikrav til nybyggeri og ombygning. 

Eksisterende byggeri: Fra 2016 er det ikke tilladt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med kollektiv varmeforsyning. Bor du i et område uden mulighed for at få fjernvarme eller naturgas (kollektiv varmeforsyning), så skal du vælge vedvarnede energi. Der er mange ofte meget rentable løsninger, særligt sammenlignet med oliefyr og naturgas. 

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra forbuddet. Kontakt kommunen. 

Skift til ny varme

Alternativer til olie- og gasfyr kan være fjernvarme eller vedvarende energi, f.eks. varmepumpe, solvarme eller træpillefyr. 

Se hvor meget du kan spare ved at udskifte dit olie- eller gasfyr til ny varme her (åbner nyt vindue).

På Sparenergi kan du blive klogere på varmepumper, solvarme og kombinationsløsninger, så løsningen passer til dit behov. Du kan ringe til Energistyrelsens rådgivere på  tlf. 31 15 90 00 og få råd og vejledning om energien i din bolig. 

Husk at sløjfe dit oliefyr, når du tager det ud af brug. Læs mere om sløjfning af olietank (åbner nyt vindue).

Vedvarende energi er energi, der kommer fra fossilfri energikilder. Det er f.eks. solenergi, vindkraft, varmepumper og vandkraft. 

I alt nybyggeri samt ved omfattende renoveringer, der involverer udskiftning af varmeanlæg, skal opvarmning baseres på vedvarende energi. I områder, hvor der er udlagt fjernvarme eller naturgas (kollektiv varmeforsyning), kan dette også vælges. 

Få hjælp til den rette løsning

På Sparenergi kan du blive klogere på varmepumper, solvarme og kombinationsløsninger, så løsningen passer til dit behov.

Når du skifter varmekilde til en vedvarende energiform, er det en god ide samtidig at se på bygningens generelle tilstand. Jo bedre isoleret huset er, jo mindre energi kræver det til opvarmning. Det sparer de løbende varmeudgifter og er godt for klimaet. Ring til Energistyrelsens rådgivere på tlf. 31 15 90 00 og få råd og vejledning til energien i din bolig. 

Se hvor meget du kan spare ved at udskifte dit oliefyr til ny varme her (åbner nyt vindue).

 

Energiplanen sætter rammerne at forbedre energiforsyningen i kommunen under hensyn til energieffektivisering, forsyningssikkerhed, bæredygtighed og økonomi.

Se dokumentet Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner på 10 års sigt 2011-2021 (nyt vindue - pdf)

Kommunens varmeplan

I varmeplanen på kortet nedenfor kan du se, hvilke områder der er sikret forsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas. Klik på kortet for at opnå kommunens varmeplan.

billede af NetGis-kort