Nogle områder kan have en særlig udfordring med den fremtidige varmeforsyning, når det nødvendige skift fra naturgasfyr til en grønnere varmekilde skal foretages. Det kan være at man ikke har plads i haven til et jordvarmeanlæg eller at mani i et tæt bebygget område er bekymret for den samlede støj, hvis alle får varmepumper.

Der findes mange varmeløsninger, men det kan være svært at finde den bedste, både for sig selv og for sine naboer.

Hørsholm og Rudersdal kommuner er derfor gået sammen om at udarbejde et inspirationskatalog om fælles varmeløsninger i tætte bebyggelser. Kataloget præsenterer en række muligheder for, hvordan boligområder i de to kommuner kan etablere lokale grønne varmeforsyningsløsninger.

Inspirationskatalog for fælles varmeløsninger