På Novafos' hjemmeside (novafos.dk/rensoeresund) kan du læse meget mere om planen. Siden opdateres løbende med information, herunder baggrundsmaterialet og spørgsmål/svar.

Novafos har i sin indledende analyse i 2018-2019 undersøgt flere muligheder for, hvor det fælles renseanlæg kan placeres. Den rette placering skal tage hensyn til mange forhold:

  • Renseanlægget skal placeres tættest muligt på Øresund
  • Renseanlægget skal placeres, så spildevandet fra hele området nemmest muligt kan transporteres til anlægget
  • Renseanlægget skal ligge mindst 200 meter fra større boligområder
  • Tilstrækkelig plads til at bygge på
  • Mindst mulig påvirkning af naturområder.

Konklusionen var, at det fælles renseanlæg bedst placeres på et areal vest for Helsingørmotorvejen inden for Hørsholm Kommunes grænser. 

Novafos har indgået aftale om at købe areal i Hørsholm Kommune

For at kunne komme videre med planlægning og undersøgelser har Novafos i maj 2021 indgået en aftale med ejeren af et landbrugsareal vest for Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune om at købe et 8 ha stort areal, hvor det fælles renseanlæg kan placeres. 

Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Novafos’ placeringsanalyse har vist, at pilen peger på et areal vest for Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune. Intet er besluttet endnu, og vi har en tæt dialog med Novafos her i planlægningsfasen, for det er nu vi kan stille alle spørgsmålene og udfordre Novafos’ ellers meget grundige forarbejde. Jeg er ikke bange for at bringe alternative placeringer i spil, men det skal selvfølgelig give mening ift. de opstillede udvælgelseskriterier.”

Administrerende direktør i Novafos, Carsten Nystrup, uddyber baggrunden for Novafos’ køb: ”Novafos har valgt at foretage et strategisk køb af grunden i Hørsholm, selv om den endelige beslutning ikke er truffet endnu. Det kan måske virke bagvendt, men det er nødvendigt at købe arealet nu for at komme videre med vores planlægning. I den her fase skal vi bl.a. se på, hvordan et fælles renseanlæg vil påvirke natur og mennesker, og det kan vi kun gøre på baggrund af en konkret placering af renseanlægget. Det er en forudsætning for vores arbejde, at vi er sikre på, at arealet er til rådighed og kan udnyttes til opførelse af et nyt fælles renseanlæg for de 4 kommuner. Ellers risikerer vi at bruge tid på en plan, der ikke kan realiseres i virkeligheden”. 

Den endelige beslutning om et fælles renseanlæg træffes først i 2023, og Carsten Nystrup understreger, at selv om arealet er købt, er det ikke ensbetydende med, at beslutningen er truffet.

Vægt på tidlig dialog med borgere og naboer

Borgmester Morten Slotved i Hørsholm Kommune lægger vægt på, at både processen og dialogen om et fælles renseanlæg bliver åben: ”Det er klart, at der melder sig mange spørgsmål, når man hører, at der måske skal opføres et nyt renseanlæg i ens lokalområde. Hvad betyder det for mig som nabo? Bliver der tung trafik? Kommer det til at lugte og larme? Derfor vil vi gerne i tidlig dialog med naboer og andre interesserede borgere om det, der optager dem. Det er klart, at der vil være meget, vi ikke kan svare på endnu, fordi vi er så tidligt i forløbet og den endelige beslutning ikke er truffet. Men den tidlige dialog er vigtig. Vi lytter og tager det hele med tilbage.”

Gruppe af borgere følger planerne tæt

Debatten om fælles renseanlæg er i fuld gang. Efter et afholdt dialogmøde i maj måned, er der kommet flere perspektiver frem, og en gruppe af naboer har allerede engageret sig. Hørsholm Kommune inviterer derfor interesserede borgere samt Grønt Råd, Dansk Naturfredningsforening og borgergruppen til at indgå i en referencegruppe, som Hørsholm Kommune vil føre tæt dialog med. Morten Slotved uddyber: ”Det har været det helt rigtige valg for os og Novafos at gå i dialog med borgerne tidligt. Kommunalbestyrelsen har fra starten ønsket at have tæt dialog om det her med vores borgere, så vi kan få vendt hver en sten, inden vi træffer en beslutning.”

Har man noget at bidrage med ift. projektet, kan man blive en del af referencegruppen ved at sende en mail til Center for By og Miljø på bom-post@horsholm.dk. I denne sammenhæng defineres en referencegruppe, som en forsamling af personer eller repræsentanter fra organisationer, som har en særlig viden eller interesse for projektet. Referencegruppen træffer ikke beslutninger om projektet, men bidrager især med vinkler og præferencer i projektet.

Novafos forventer at ansætte en projektleder i sensommeren, som bl.a. skal varetage projektstyringen og den løbende kommunikation, der understøtter projektet, herunder dialogen med referencegruppen. I august 2021 bliver der også stablet endnu et borgermøde på benene, forhåbentligt et fysisk et af slagsen.