Hørsholm Kommunes kloaksystem skal klimatilpasses. Klimaforandringerne gør, at det regner mere i dag, end da kloaksystemet blev anlagt, og denne udvikling forventes at fortsætte. Det meste af Hørsholm Kommune er fælleskloakeret, hvilket betyder at både husspildevand og regnvand fra tage og veje ender i det samme store rør, som fører til renseanlægget. Kloaksystemet kan klare almindelig hverdagsregn, men rørene er ikke store nok til at håndtere kraftig regn og skybrud. Det betyder, at der sker overløb af spildevand til søer, vandløb og Øresund samt at haver, veje og kældre risikerer at blive oversvømmet med spildevand.

Hørsholm Kommune vil reducere både mængden af overløb til vores våde naturområder og risikoen for oversvømmelser. Derfor har vi sammen med Spildevandsselskabet Novafos og Krüger undersøgt forskellige afløbsstrategier for klimatilpasning af kloaksystemet.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en ny afløbsstrategi, der betyder, at alle ti kloakerede områder i Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. Politikerne besluttede i august 2021 i hvilken rækkefølge, de ti kloakoplande skal klimatilpasses, samt at anlægstakten skal være ca. 30 år. På den baggrund udarbejder vi en ny spildevandsplan, som skal i otte ugers offentlig høring, inden den kan vedtages. Vi forventer at sende den nye spildevandplan i høring medio 2023.

 

Du kan følge med i den politiske proces her:

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål nedenfor.

Om projektet: Fremtidens Kloak

Økonomi for borgerne