Kloak

Den offentlige kloak i Hørsholm drives af Novafos A/S. Kontakt Novafos hvis du vil:

  • Tilslutte et hus til den offentlige kloak.
  • Høre om priserne på tilslutning til kloak og afledning af spildevand.
  • Rapportere stoppet eller utæt offentlig kloak (Teknikernødvagten udenfor alm. telefonåbningstid: 45 71 21 12).
  • Se hvor den offentlige kloak ligger (kloakkort).
  • Høre mere om Usserød Renseanlæg, hvor kommunens spildevand renses (hvis du vil vide noget om Sjælsmark Renseanlæg, skal du kontakte Allerød Kommune).
  • Vide mere om driften af de kommunale tømningsordninger for fedtudskillere, samletanke og bundfældningstanke.
  • Høre om du kan få penge for at nedsive dit regnvand.

Nogle gange er der brug for at aflede ekstra spildevand til kloaksystemet i en begrænset periode. Det kan f.eks. være fra skurvogne ved byggerier eller toiletvogne ved sportsbegivenheder og udstillinger.

Du skal altid søge om tilladelse hos kommunen før du gør dette. Læs mere om hvordan du midlertidigt tilslutter til kloak.

Når du bliver tilsluttet offentlig kloak, betaler du et engangsbeløb i form af et tilslutningsbidrag til Novafos. Tilslutningsbidraget er sammensat af en del til spildevand (60%) og en del til regnvand (40%). Hvis du vil koble den ene del af spildevandet fra, f.eks. fordi du selv vil bortskaffe dit regnvand, har Novafos mulighed for at tilbagebetale den tilsvarende del af tilslutningsbidraget. Dette skal du kontakte Novafos om.

Herudover betaler du løbende et afledningsbidrag til Novafos for den mængde spildevand, du leder til kloakken og renseanlægget. Novafos kan reducere afledningsbidraget, hvis der er særlig grund til det, f.eks. hvis du afleder væsentligt mindre spildevand end dit vandforbrug (et eksempel er, hvis du bruger meget vand til vanding af dyr eller afgrøder).

Priserne fremgår af Novafos' hjemmeside (nyt vindue).

Offentlig kloak:

Novafos A/S har planer for den offentlige kloak, du kan finde dem på deres hjemmeside (nyt vindue).

Privat kloak

Kommunens byggesager. Du kan selv finde sagen i vores byggesagsarkiv eller kontakte Center for Teknik direkte på tek-post@horsholm.dk.

Find byggesagsarkivet.

Inde på din egen grund, har du som grundejer selv ansvaret for at vedligeholde kloakken.

Husk, at kun autoriserede kloakmestre må udføre arbejde på kloakken!