• Regnvand fra tage og overflader kan være problematisk i kloakkerne. Når det regner meget overbelastes kloakkerne og løber over, fordi kloakkerne ikke er dimensioneret til at kunne lede så meget vand.
  • Det er hensigtsmæssigt at minimere mængden af regnvand i kloakkerne, og i stedet bortskaffe regnvandet på anden vis. Kommunen har derfor valgt at sætte grænser for, hvor meget regnvand den enkelte grundejer må aflede direkte til kloakken.
  • Læs om grænserne og hvad du skal gøre, hvis du vil aflede mere regnvand i Spildevandsplan 2019-2024
  • Du kan altid spørge kommunen, hvis du er i tvivl om, hvordan du kan komme af med dit regnvand.

Regnvand og kloak

Tagvand

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk