Få støtte fra bredbåndspuljen

Som borger har du mulighed for at gå sammen i naboskabet og søge om støtte efter en særlig ansøgningsprocedure.

Dette er nærmere beskrevet på energistyrelsens hjemmeside:  https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen

Ansøgningsrunden 2019 åbner d. 30. april.

Informationsmøde

Energistyrelsen holder informationsmøder om ansøgningsprocedure mv. tirsdag d. 7. maj kl. 15-17 i Hillerød, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Alle grundejere er velkomne.