Husejerens FAQ

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret. Det er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis du har bygget på din grund eller overvejer at sælge, kan det være en god ide at kigge oplysningerne i BBR efter.

Se eller rette din BBR-meddelelse (nyt vindue).

Har du fjernet en olietank, skal du meddele dette til kommunen via Byg og Miljø portalen (nyt vindue).

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet (nyt vindue).

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en verserende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk (nyt vindue).

Står du med et nedslidt gasfyr eller et hus, der trænger til en gennemgribende kærlig hånd?

Energistyrelsen stiller gratis og uvildig energirådgivning til rådighed, hvor der rådgives om både store og små projekter. Bliv guidet til at vælge den rigtige varmeløsning, eller hvordan du finder den rette rådgiver, hvis du skal have jordvarme eller installeret solceller på taget.

Energistyrelsens rådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål om energi i din bolig. Du kan kontakte dem telefonisk på 31 15 90 00 eller sende en mail til info@sparenergi.dk.

Læs mere om Energistyrelsens gratis energirådgivning (åbner nyt vindue).

Du kan etablere liberalt erhverv i din egen bolig uden tilladelse under visse betingelser. Liberalt erhverv er f.eks. ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje.

Du skal selv bo i boligen, og den skal ligne en bolig for ikke at ændre status. Det er Hørsholm Kommune der vurderer, om boligen har karakter af bolig, hvis der er tvivl.

Det er umiddelbart tilladt at etablere liberalt erhverv i egen bolig under forudsætning af:

  • Virksomheden drives af en af husstandens medlemmer – det vil samtidig sige, at det er kun beboerne selv, der må have arbejdsplads i boligen.
  • Ejendommens karakter af beboelse ikke ændres og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.
  • Skiltning eller reklamering, begrænses således at boligens karakter af beboelsesejendom fastholdes.
  • Parkering etableres på egen grund.

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Vær opmærksom på at der i lokalplanen og servitutter kan være reguleringer ift. parkeringsforhold, bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning, omfang og placering m.v.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, har ansatte, eller ønsker du af skattemæssige årsager, at få det liberale erhverv registreret i BBR, skal du altid søge en byggetilladelse. Ligeledes skal der søges tilladelse, hvis ejendommen udelukkende ønskes anvendt til erhverv.

Find Lokalplan (nyt vindue).

Find tinglysninger og servitutter (nyt vindue), ved søgning på tinglysningen kræves Nem-ID.

Lokalplaner og byplanvedtægter beskriver hvilke regler og rammer der gælder for byggeri og anvendelse af ejendommen.

Læs lokalplaner og byplanvedtægter (nyt vindue).

Er der ikke en lokalplan for dit område, er det kommuneplanen (nyt vindue), der er gældende. 

 

Når du skal i gang med at renovere på din ejendom er det vigtigt forud for arbejdet, at undersøge om der gælder regler for hvordan og hvorledes du må renovere din ejendom samt om du skal anmelde dit arbejde.

Følgende skal undersøges:

Lokalplan og evt. tinglyste servitutter (nyt vindue).

Fredet og bevaringsværdigt byggeri (nyt vindue).

Håndtering af byggeaffald (anmeldelse og PCB-screening) (nyt vindue).

Støj og støvende aktiviteter (nyt vindue).

Jordflytning (nyt vindue).

Opsætning af container eller byggematerialer på vej (nyt vindue).

Hvis du ønsker at ændre skelforholdene, skal du henvende dig til en landinspektør. Ændringer af skelforhold sker typisk ved udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning. Kommunen er ikke matrikelmyndighed. Det er derimod Kort- og Matrikelstyrelsen (nyt vindue).

Landinspektøren måler op og laver de nødvendige dokumenter. Matrikulært arbejde må kun udføres af en beskikket landinspektør.

Blandt de dokumenter, landinspektøren skal sende til Kort- og Matrikelstyrelsen, er kommunens godkendelse af sagen. Ifølge lov om udstykning (nyt vindue) skal kommunen godkende, at skelforandringer er i overensstemmelse med følgende love:

Vil du spørge om en grund kan udstykkes, inden du kontakter landinspektøren, svarer Team Byg på principielle spørgsmål i relation til ovennævnte love pr. mail: bom-post@horsholm.dk.