• Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i CPR.
  • Du melder din udrejse til den kommune, du bor. Anmeldelsen sker digitalt.
  • Du kan tidligst melde flytning fire uger før, du flytter (og senest fem dage efter flytningen).
  • Du skal også melde din flytning til SKAT.dk