Læs mere om lejebolig

Hvis du ikke kan beholde eller ikke har egen bolig, så har du mulighed for at få anvist en lejebolig gennem den kommunale boliganvisning. Enlige med hjemmeboende, mindreårige børn vil have førsteret. Det er ikke muligt at blive skrevet op til lejebolig i boligafdelinger i bestemte geografiske områder i kommunen.

Du kan ikke få anvist en bolig, hvis du:

  • ikke er bosiddende i kommunen 
  • er flyttet til en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet vidste var uegnet for dig i forhold til eksempelvis størrelse, materialevalg og/eller økonomi
  • er flyttet ind i et tidsbegrænset lejemål
  • har taget ophold hos familie eller bekendte i kommunen som en midlertidig løsning på dit boligproblem, og ikke selv er borger i kommunen 
  • har misligholdt forpligtelser i din tidligere bolig
  • har egen bolig, men ønsker en anden eller større bolig
  • vurderes til - ud fra en helhedsbetragtning - selv at have mulighed for at løse boligproblemet på en rimelig måde
  • som hovedregel har boet i kommunen i mindre end 1 år

 

Du kan læse mere om Lejeloven på denne side: lejeloven.dk (åbner i nyt vindue)

For at ansøge om lejebolig, skal du udfylde ansøgningsskemaet om akutbolig i Hørsholm Kommune.

Hent ansøgningsskemaet om akutbolig i Hørsholm Kommune (nyt vindue - word)

Derefter sender du skemaet til Hørsholm Kommune via din digitale postkasse, som derefter vil behandle din ansøgning: Send sikker Digital Post til Hørsholm Kommune (nyt vindue) Du skal logge ind med Nem-ID. Du behøver ikke udfylde dato og underskrift i skemaet, hvis du sender via Digital Post, da Nem-ID login svarer til underskrift. 

Har du ikke mulighed for at sende via digital post, kan du også sende skemaet underskrevet pr brevpost til:

Borgerservice
Hørsholm Kommune,
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Det spørgsmål er der desværre ikke et klart svar på. Når en lejebolig bliver ledig, vil den blive tildelt til den borger eller familie, som efter kommunens vurdering har det mest akutte behov. Tildelingen sker altså ikke nødvendigvis til den borger eller familie, der har været skrevet op i længst tid.

Hørsholm Kommune har i øjeblikket ca. 100 borgere på akutlisten til lejebolig. Du må derfor påregne dig en del ventetid, før kommunen har mulighed for at anvise dig en bolig.

Efter to år på ventelisten eller ved fraflytning fra kommunen vil din ansøgning automatisk blive slettet.