Læs mere om lejebolig

Hvis du ikke kan beholde eller ikke har egen bolig, så har du mulighed for at få anvist en lejebolig gennem den kommunale boliganvisning. Enlige med hjemmeboende, mindreårige børn vil have førsteret.

Du kan ikke få anvist en bolig, hvis du:

 • ikke er bosiddende i kommunen 
 • er flyttet til en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet vidste var uegnet for dig i forhold til eksempelvis størrelse, materialevalg og/eller økonomi
 • er flyttet ind i et tidsbegrænset lejemål
 • har taget ophold hos familie eller bekendte i kommunen som en midlertidig løsning på dit boligproblem, og ikke selv er borger i kommunen 
 • har misligholdt forpligtelser i din tidligere bolig
 • har egen bolig, men ønsker en anden eller større bolig
 • vurderes til - ud fra en helhedsbetragtning - selv at have mulighed for at løse boligproblemet på en rimelig måde
 • som hovedregel har boet i kommunen i mindre end 1 år

For at ansøge om lejebolig, skal du sende en e-mail til Hørsholm Kommune (pub-post@horsholm.dk), og oplyse følgende:

 • en beskrivelse af din nuværende akutte boligsituation
 • oplysninger om indkomst- og formueforhold for hele husstanden, antal personer i husstanden, nuværende adresse, hvad du selv gør for at skaffe anden bolig (nævn eksempelvis de boligselskaber, som du er skrevet op i)
 • Cpr-nummer samt telefonnummer

Du vil ikke blive skrevet op til akutbolig i boligafdelinger i bestemte geografiske områder i kommunen.

Du skal forvente, at det tager ca. 14 dage at få behandlet din ansøgning. 

Det spørgsmål er der desværre ikke et klart svar på. Når en lejebolig bliver ledig, vil den blive tildelt til den borger eller familie, som efter kommunens vurdering har det mest akutte behov. Tildelingen sker altså ikke nødvendigvis til den borger eller familie, der har været skrevet op i længst tid.

Hørsholm Kommune har i øjeblikket ca. 100 borgere på akutlisten til lejebolig. Du må derfor påregne dig en del ventetid, før kommunen har mulighed for at anvise dig en bolig.

Efter to år på ventelisten eller ved fraflytning fra kommunen vil din ansøgning automatisk blive slettet.