Barnets tid i dagtilbuddet skal være i en fastlagt tidsramme på alle ugedage. Der indgås en kontrakt, hvori det aftales, hvordan de 30 timer fordeles i åbningstiden.

Ansøgning fremsendes sammen med dokumentation til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole med angivelse af periode for den ønskede deltidsplads.

Sammen med ansøgning om deltidsplads skal det dokumenteres, at den ene eller begge forældre er på orlov i henhold til barselsloven.

Oplysningspligt

Forældre har pligt til at oplyse, hvis barselsorloven afbrydes eller på anden vis ophører. Retten til deltidspladsen ophører, hvis den ene eller begge forældre ikke længere afholder barselsorlov.

 

Ansøgning om deltidsplads i privat dagtilbud eller i anden kommune sker ved henvendelse til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole senest to måneder før ønsket start. Hvis ansøgningen kan imødekommes, informeres det private dagtilbud eller dagtilbudskommunen senest en måned før start af Hørsholm Kommune.

Omfang

Omfanget på deltidspladsen er 30 timer om ugen. Der indgås en kontrakt med dagtilbuddets leder, hvori det aftales, hvordan de 30 timer fordeles i dagtilbuddets åbningstid.

Ophør

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end de 30 timer, opsiges deltidspladsen. Dette betyder, at der opkræves fuld betaling for pladsen i dagtilbuddet.