Barnets tid i dagtilbuddet skal være i en fastlagt tidsramme på alle ugedage. Der indgås en kontrakt, hvori det aftales, hvordan de 30 timer fordeles i åbningstiden.

Ansøgning fremsendes sammen med dokumentation til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole med angivelse af periode for den ønskede deltidsplads.

Ansøgningen findes på borger.dk.

Sammen med ansøgning om deltidsplads skal det dokumenteres, at den ene eller begge forældre er på orlov i henhold til barselsloven. Dokumentationen kan være kopi af fx vandrejournal med terminsdato, fødselsattest eller aftale om barsel/forældreorlov med arbejdsgiver mv.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om deltidsplads skal sendes til Hørsholm kommune senest en måned før den ansøgte periodes start.

Oplysningspligt

Forældre har pligt til at oplyse, hvis barselsorloven afbrydes eller på anden vis ophører. Retten til deltidspladsen ophører, hvis den ene eller begge forældre ikke længere afholder barselsorlov.

 

Ansøgning om deltidsplads i privat dagtilbud eller i anden kommune sker ved henvendelse til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole senest to måneder før ønsket start. Hvis ansøgningen kan imødekommes, informeres det private dagtilbud eller dagtilbudskommunen senest en måned før start af Hørsholm Kommune.

Omfang

Omfanget på deltidspladsen er 30 timer om ugen. Der indgås en kontrakt med dagtilbuddets leder, hvori det aftales, hvordan de 30 timer fordeles i dagtilbuddets åbningstid.

Ophør

Ønsker du at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal du gøre det senest en måned før orloven ophører og til udgangen af en måned.

Vær opmærksom på, at din ret til en deltidsplads bortfalder, hvis du afbryder din barsels- eller forældreorlov, eller hvis din orlov på anden vis ophører. Dit barn kan dog beholde deltidspladsen, hvis din orlov afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed ved eksempelvis ferie.

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end de 30 timer, opsiges deltidspladsen. Dette betyder, at der opkræves fuld betaling for pladsen i dagtilbuddet.

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.
Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.