Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud (vuggestue, børnehave og dagpleje) i kombination med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forældre indgår aftale med en privat børnepasser (fleksibel passer) om at passe dit barn uden for den almindelige åbningstid.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser, som du skal opfylde.

Kontakt os

Center for Dagtilbud og Skole
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
dos-post@horsholm.dk


Telefonen er lukket tirsdag og onsdag