Enkelte lukkedage i daginstitutioner

Den enkelte daginstitution kan efter aftale med sin forældrebestyrelse holde lukket, hvis fremmødet af børn er meget lavt på følgende dage:

  • de 3 dage før påske.
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

I Hørsholm Kommune forstås ”lavt fremmøde” som 20 % eller mindre fremmøde af de indskrevne børn. For de mindre daginstitutioner (50 børn eller derunder) beregnes ”lavt fremmøde” som 25 % eller mindre fremmøde af de indskrevne børn.

Forældre bliver spurgt, om de har behov for pasning de pågældende dage. De børn, som har behov for pasning, vil få tilbudt nødpasning i én af kommunens daginstitutioner.

Enkelte lukkedage i dagplejen

I dagplejen kan der efter aftale med forældrebestyrelse holdes lukket på følgende dage:

  • de 3 dage før påske.
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Forældre vil blive spurgt, om de har behov for pasning de pågældende dage. De børn, som har behov for pasning, vil få tilbudt nødpasning i to af kommunes dagplejere.

Lukket i sommerferie og juleferie

Kommunens daginstitutioner og dagpleje holder lukket to uger i sommerferien - i uge 29 og 30.

Kommunes daginstitutioner og dagpleje holder lukket henover jul og nytår (i alt 5 lukkedage). Den 24. december er alle daginstitutioner og dagplejere lukkede uden mulighed for nødpasning jf. Børne- og Socialministeriets definition af lukkedage og åbningstider.

Der er mulighed for nødpasning i én daginstitution og to dagplejere.

Forældre vil blive spurgt om behovet for nødpasning, og de som har behov for pasning, vil blive orienteret om, hvor nødpasning foregår. Nødpasning omfatter børn i dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Læs mere om lukkedage og nødpasning i ferier

Forældre med et barn i daginstitution eller dagpleje har, ifølge Børne- og Socialministeriet, ret til pasning på alle hverdage, undtagen i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december - Læs om lukkedage.

Den 14. december 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, at daginstitutioner og dagpleje har lukket i sommerferien i uge 29 og 30 samt juleferielukket henover jul og nytår. Samtidig vil der være åbent i én daginstitution og i to dagplejere for de børn, som har behov for nødpasning.

Det er daginstitutionen og dagplejens ansvar at formidle det kommende års lukkedage og tilbud om nødpasning. Lukkedage og tilbud om nødpasning formidles til forældrene med mindst 6 ugers varsel.

Børne- og Skoleudvalget har den 22. november 2018 besluttet at igangsætte et to-årigt pilotprojekt, hvor der åbnes for, at de daginstitutioner, der har lyst kan forsøge sig med fleksibel ferieafholdelse i jule- og sommerferien i 2019 og 2020.

Læs om pilotprojektet (punkt 4).