Vuggestuer og børnehaver i Hørsholm Kommune har åbent alle dage med undtagelse af Grundlovsdag den 5. juni og Juleaftensdag den 24. december. På dage, hvor den enkelte daginstitution har færre end 8 tilmeldte børn, har daginstitutionen mulighed for at holde lukket.

Fællespasning

Hvis der er færre end 8 børn tilmeldt pasning, kan der arrangeres fællespasning i én af kommunens daginstitutioner. Fællespasning kan forekomme følgende dage:

  • Fredag efter Kristi Himmelfart
  • Uge 29-30-31
  • 27.-31. december

Enkelte lukkedage i dagplejen

I dagplejen kan der efter aftale med forældrebestyrelsen holdes lukket på følgende dage:

  • de 3 dage før påske.
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Forældre vil blive spurgt, om de har behov for pasning de pågældende dage. De børn, som har behov for pasning, vil få tilbudt fællespasning i to af kommunes dagplejere.

Lukket i sommerferie og juleferie i dagplejen

Den kommunale dagpleje fortsætter med at have lukket i uge 29 og 30 samt hen over jul og nytår. Forældre som har behov for pasning i de lukkede ferieuger får tilbudt fællespasning i enten gæstedagpleje eller i en daginstitution.

Det er daginstitutionen og dagplejens ansvar at formidle tilbud om fællespasning.

Kontakt os

Center for Dagtilbud og Skole
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
dos-post@horsholm.dk


Telefonen er lukket tirsdag og onsdag