Enkelte lukkedage i daginstitutioner

Den enkelte daginstitution kan efter aftale med sin forældrebestyrelse holde lukket, hvis fremmødet af børn er meget lavt på følgende dage:

 • de 3 dage før påske.
 • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

I Hørsholm Kommune forstås ”lavt fremmøde” som mindre end 8 børn.

Forældre bliver spurgt, om de har behov for pasning de pågældende dage. De børn, som har behov for pasning, vil få tilbudt sampasning i én af kommunens daginstitutioner.

Enkelte lukkedage i dagplejen

I dagplejen kan der efter aftale med forældrebestyrelse holdes lukket på følgende dage:

 • de 3 dage før påske.
 • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Forældre vil blive spurgt, om de har behov for pasning de pågældende dage. De børn, som har behov for pasning, vil få tilbudt sampasning i to af kommunes dagplejere.

Lukket i ferieugerne 29 og 30 i 2021

Kommunens daginstitutioner og dagpleje holder lukket to uger i sommerferien i 2021 - i uge 29 og 30. 

Den 24. december er alle daginstitutioner og dagplejere lukkede uden mulighed for sampasning jf. Børne- og Socialministeriets definition af lukkedage og åbningstider.

Der er mulighed for sampasning i én daginstitution og to dagplejere.

Forældre vil blive spurgt om behovet for sampasning, og de som har behov for pasning, vil blive orienteret om, hvor sampasningen foregår. Sampasning omfatter børn i dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Valg om ferieuger i sommerferien og juleferien i daginstitutioner

I kommunens daginstitutioner skal forældrene hvert andet år vælge om deres barns daginstitution skal være åben eller lukket i ugerne 29 og 30 og henover jul og nytår (i alt 5 dage).

Det er forældrebestyrelsen og lederen i dit barns daginstitution, der står for afholdelse af valget, der skal ske i perioden 1. maj til 31. august. Første valg sker i 2021 og er gældende fra dagene henover jul og nytår 2021 og to år frem.

Vælges der at have lukket i ferieugerne, vil der være mulighed for sampasning i én daginstitution.

Forældre vil blive spurgt om behovet for sampasning, og de som har behov for pasning, vil blive orienteret om, hvor sampasningen foregår. Sampasning omfatter børn i dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Lukket i sommerferie og juleferie i dagplejen

Den kommunale dagpleje fortsætter med at have lukket i uge 29 og 30 samt hen over jul og nytår. Forældre som har behov for pasning i de lukkede ferieuger får tilbudt sampasning i enten gæstedagpleje eller i den daginstitution, som er åbnet for sampasning.

Læs mere om lukkedage, valg om ferieuger og sampasning i ferier

Det er daginstitutionen og dagplejens ansvar at formidle det kommende års lukkedage og tilbud om sampasning. Lukkedage og tilbud om sampasning formidles til forældrene med mindst 6 ugers varsel.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 25. februar 2021, at forældre i daginstitutioner skal beslutte at holde åbent eller lukket i ferieugerne 29 og 30 i sommerferieperioden og henover jul og nytår ved afholdelse af valg.

Det er forældrebestyrelsen i jeres barns daginstitution, der i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole og lederen, har ansvaret for at afvikle valget efter en række politisk besluttede principper.

 • Valget gennemføres digitalt i en to ugers periode fra 1. maj til 31. august i ulige år.
 • Forældre kan afgive én stemme pr. barn i den givne daginstitution.
 • I skal stemme om hver enkelt af ugerne: uge 29, uge 30 og ugen omkring jul og nytår.
 • Flertallet af de afgivne stemmer afgør valgets udfald.
 • En ikke-afgiven stemme er neutral.
 • Ved stemmelighed bibeholdes lukkeuger.
 • Valget vil gælde fra den næstkommende ferieuge omkring jul og nytår og to år frem.

I vil få nærmere information om valget fra forældrebestyrelsen.

Hvis et flertal af forældregruppen i daginstitutionen vælger at have lukket i en eller flere af ferieugerne 29 og 30 samt henover jul og nytår, arrangeres der, som hidtil sampasning med de øvrige kommunale og selvejende daginstitutioner i én daginstitution.

Hvis et flertal af forældregruppen i daginstitutionen vælger, at der skal være åbnet i uge 29, uge 30 og dagene omkring jul og nytår, er der som udgangspunkt åben. Forældrebestyrelsen kan beslutte, at der i de tre uger kan arrangeres sampasning med de øvrige kommunale og selvejende daginstitutioner i én daginstitution, hvis under 8 børn tilmeldes pasning.