Pr. 1. maj 2020 ændres tilskud til pasning af egne børn til at være en permanent løsning samtidig nedsættes tilskuddet til 6.400 kr. pr. måned i 2020.

Ansøgning fremsendes til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole. Der skal ansøges før perioden for pasning af egne børn starter.

 Ansøgning findes på borger.dk (ny side).

For at kunne få tilskuddet, er der en række betingelser til ordningen:

 • Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 10 måneder til 2 år og 11 måneder.
 • Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.
 • Der kan maksimalt ydes tre tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet gives efter ansøgning og gives ikke med tilbagevirkende kraft.
 • Du skal have bopæl i Hørsholm Kommune. 
 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.
 • Barnet kan ikke være optaget i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være optaget i et dagtilbud.
 • Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Ansøgeren skal have haft ophold i riget i 7 ud af de sidste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. 

Tilskuddet kan samlet gives for minimum 6 måneder og maksimum 1 år pr. barn.

Perioden kan deles i to sammenhængende perioder mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

Tilskuddet er i 2021 6.485 kr. pr. måned.

Tilskuddet er i 2020 7.374 kr. pr. måned og udbetales månedligt bagud. Pr. 1. maj 2020 ændredes tilskuddet til 6.400 kr. pr. måned i 2020.

 

Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Da der ikke er tale om en lønindkomst, men overførselsindkomst, beregnes der ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ligeledes heller ikke feriepenge.

 • Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud.
 • Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat og økonomisk friplads.
 • Du må gerne få udbetalt feriepenge samtidigt med, at du modtager tilskud. Du må godt modtage tilskud under ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at du selv passer barnet under udlandsopholdet.
 • Hvis dit barn allerede er indskrevet i et dagtilbud, skal du være opmærksom på, at dit barn skal udmeldes rettidigt, efter Hørsholm Kommunes gældende regler, inden du kan modtage tilskuddet.