Den digitale pladsanvisning er åben for alle borgere i Hørsholm Kommune med mulighed for at booke ledig plads til sit barn eller opskrive på ønskeliste.

Er der ingen ledig plads i den institution, du ønsker, skriv da barnet på ønskeliste. Hvis der kommer en ledig plads, vil du modtage et tilbud. Tilbud om plads vil være inden for 1 måned før din ønskede indmeldelsesdato og indtil 3 måneder efter din ønskede indmeldelsesdato. Tilbud skal besvares inden for tre dage.

Hvornår kan du skrive dit barn op på ønskeliste?

Du kan skrive dit barn på ønskeliste, når dit barn har fået et cpr.nr., du og dit barn skal bo på samme adresse, og dit barn skal på startdatoen i dagtilbuddet være minimum 26 uger gammel.

Det er muligt at ønske op til 3 institutioner.

Ønsker man en privat institution, foregår opskrivning direkte hos den private institution.

Regler for opskrivning og udmeldelse

Oversigten

Når du er logget ind i Booking, vil du se en oversigt over børn, som du har forældremyndighed over, og som bor på samme adresse som dig. Det er disse børn, som du kan booke eller ønske plads til.

Klikker du på dit barn, vil du få vist en oversigt over alle barnets indmeldelser – både historiske, aktuelle og fremtidige indmeldelsesforhold. Fremtidige indmeldelsesforhold kan slettes op til en måned før startdatoen.

Står dit barn på ønskeliste, vil du kunne se barnets aktuelle ønsker og barnets placering på den specifikke ønskeliste nedenunder oversigten over barnets indmeldelser. Eksisterende ønsker kan redigeres og slettes.

Nederst kan du se dit eget navn. Klikker du på det, har du mulighed for at registrere eller ændre dine kontaktoplysninger.

Du kan kun benytte Booking, hvis du har registreret et mobiltelefonnummer og en mailadresse.

Book eller ønsk plads via kortet

Vil du søge efter en plads, skal du starte med at klikke på knappen ”Book plads” ud for det barn, som du vil søge en plads til.

Herefter skal du vælge en ønsket indmeldelsesdato og eventuelt en ønsket udmeldelsesdato. Du kan ønske start i dagtilbud pr. den 1. eller den 16. i måneden. Vælger du ikke en ønsket udmeldelsesdato, vil systemet automatisk selv beregne slutdatoen (når dit barn ikke længere er alderssvarende) til det, du ønsker eller booker.

Via knappen ”Søg plads” får du adgang til kortet, hvor du kan se kommunens dagtilbud indenfor en afstand på 3 km. fra jeres bopæl. Du kan selv ændre afstandssøgningen, hvis du vil udvide din søgeradius. Du kan også søge på institutionstype (vuggestue, dagpleje, integreret institution, børnehave).

Institutioner, hvor der er ledig plads i hele din behovsperiode (fra ønsket indmeldelsesdato til og med valgt/beregnet udmeldelsesdato), vises med grønt på kortet og institutioner, hvor der ikke er ledig plads i hele din behovsperiode vises med rødt. ”Grønne institutioner” kan der bookes plads i og ”røde institutioner” kan man komme på ønskeliste til.

Dit barn kan kun have én plads (et indmeldelsesforhold) ad gangen. Så hvis du booker en plads i en fremtidig periode, vil eksisterende overlappende fremtidige pladser enten blive slettet eller blive tilpasset til den nye booking.

Book eller ønsk plads via specifik valgt institution

Du kan også søge efter en specifik institution via knappen ”Vælg institution” – og specifikke dagplejere via knappen ”Vælg dagpleje”.

Her får du vist booking- eller ønskemuligheder i en periode to måneder før din ønskede indmeldelsesdato og fire måneder efter.

Er der ledig plads i institutionen, ser du ”Book plads”-knapper, og er der ikke ledig plads, ser du ”Ønsk plads”-knapper.

Ønskeoprettelse og aktive ønsker

Når du klikker på en ønske knap, kommer dit barn på ønskeliste til institutionen. Tidspunktet for oprettelsen af ønsket bliver dit barns anciennitet på ønskelisten.

Alle ønsker får automatisk en aktivitetsdato, der er 1 år fra den ønskede indmeldelsesdato.

OBS. Ønsker lukkes (slettes) automatisk, når aktivitetsdatoen overskrides. Så hvis du vil undgå, at et ønske lukkes, skal du ændre den ønskede indmeldelsesdato, inden aktivitetsdatoen overskrides.

Ønsker kan altid ændres. Du kan ændre følgende på et ønske:

  • Ønsket indmeldelsesdato.
  • Ønsket udmeldelsesdato.
  • Aktivitetsdatoen.

Ønskereservationer (tilbud)

Hvis der på et tidspunkt bliver plads i institutionen i din ønskede behovsperiode, og dit barn står øverst på ønskelisten, skabes der automatisk en ønskereservation til dit barn. Sker dette, vil du blive adviseret om det via mail eller sms, så du kan logge ind i Booking og besvare ønskereservationen.

Tilbuddet skal besvares indenfor 3 dage. Besvarer du ikke indenfor tidsfristen, lukkes ønskereservationen, og pladsen reserveres til det næste barn på ønskelisten.

Du kan få tilbudt en plads op til 1 måned før din ønskede indmeldelsesdato og indtil 3 måneder efter din ønskede indmeldelsesdato.

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 23 stk. 1-3, at kommunen skal tilbyde pasningsgaranti, samt at forældre kan ønske dagtilbudsplads i Hørsholm Kommune. Pasningsgaranti omfatter alle børn i alderen fra 26 uger til skolestart. Pasningsgarantien består af en plads enten i kommunal dagpleje eller i kommunal eller selvejende daginstitution.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i en bestemt dagpleje eller en bestemt kommunal eller selvejende institution.

Pasningsgaranti gælder ikke for børn med bopæl udenfor kommunen.

For at være omfattet af pasningsgaranti skal man som forældre booke en plads til sit barn eller opskrive sit barn på ønskeliste senest tre måneder før et aktuelt pasningsbehov. Det betyder, at hvis man forsøger at booke plads eller opskriver på en ønskeliste mindre end tre måneder før datoen for pasningsbehov, ikke kan forvente at få stillet et pasningstilbud til rådighed til datoen for pasningsbehovet.

Søskende har fortrinsret til at komme i samme dagtilbud, fra den dag dit første barn er startet i dagtilbuddet. Det er en forudsætning, at dine børn minimum får mulighed for at gå 3 måneder i samme dagtilbud.

På ønskelisten betyder søskendehensynet, at barnet vil komme højere op på listen. I Hørsholm Kommune betragtes børn som søskende, når de er tilmeldt på samme folkeregisteradresse og bor sammen med den ene eller begge forældre.

Du udmelder dit barn på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue) under Min side. Du skal bruge NemID.


Du behøver ikke at udmelde dit barn når (gælder kun hvis barnet går i kommunalt dagtilbud):

  • Dit barn starter i skole – det udmeldes automatisk pr. 30. april – men ønsker du det udmeldt før denne dato, skal du selv gøre det. Alle kommende skolebørn i Hørsholm starter i SFO den 1. maj forud for deres skolestart.

Ønsker du et andet dagtilbud til dit barn, sker dette pt. ved at skrive til Center for Dagtilbud og Skole via Digital Post (nyt vindue). Du skal bruge NemID.

Er du tilflytter til kommunen?

Skal du flytte til Hørsholm kommune og ønsker en dagtilbudsplads til dit barn, skal du sende en kopi af din lejekontrakt eller købsaftale sammen med dine ønsker til dagtilbud (op til tre ønsker) samt din behovsdato til

Center for Dagtilbud og Skole

Send sikkert via Digital Post.

Børn fra anden kommune

Er du borger i en anden kommune, og ønsker plads i en af Hørsholms daginstitutioner?

I perioden 6. september 2021 til 6. december 2021 er der lukket for opskrivning til daginstitutioner i Hørsholm Kommune for borgere i anden kommune. 

Læs om daginstitutionerne i Hørsholm Kommune