Den digitale pladsanvisning er åben for alle borgere i Hørsholm Kommune med mulighed for at booke ledig plads til sit barn eller opskrive på ønskeliste.

Er der ingen ledig plads i den institution, du ønsker, skriv da barnet på ønskeliste. Hvis der kommer en ledig plads, vil du modtage et tilbud. Tilbud om plads vil være inden for 1 måned før din ønskede indmeldelsesdato og indtil 3 måneder efter din ønskede indmeldelsesdato. Tilbud skal besvares inden for tre dage.

Hvornår kan du skrive dit barn op på ønskeliste?

Du kan skrive dit barn på ønskeliste, når dit barn har fået et cpr.nr., du og dit barn skal bo på samme adresse, og dit barn skal på startdatoen i dagtilbuddet være minimum 26 uger gammel.

Det er muligt at ønske op til 3 institutioner.

Ønsker man en privat institution, foregår opskrivning direkte hos den private institution.

Regler for opskrivning og udmeldelse

Er du tilflytter til kommunen?

Skal du flytte til Hørsholm kommune og ønsker en dagtilbudsplads til dit barn, skal du sende en kopi af din lejekontrakt eller købsaftale sammen med dine ønsker til dagtilbud (op til tre ønsker) samt din behovsdato til

Center for Dagtilbud og Skole

Send sikkert via Digital Post.

Børn fra anden kommune

Er du borger i en anden kommune, og ønsker plads i en af Hørsholms dagtilbud?

I perioden 1. marts 2023 til 1. juni 2023 er der lukket for opskrivning til dagtilbud i Hørsholm Kommune for borgere i anden kommune. 

Læs om dagtilbuddene i Hørsholm Kommune