Læs om rådgivning og hjælp til familier

Børn med handicap

Familier med børn og unge, som har behov for særlig støtte og familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få særlig hjælp.

Familierådgivning

Ethvert barn, ung eller familie har mulighed for gratis rådgivning.
Formålet med rådgivningen er at forebygge at sociale problemer opstår og at hjælpe familien over øjeblikkelige vanskeligheder. Rådgivningen kan gives anonymt eller i forbindelse med anden støtte.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Psykologerne i PPR tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. De foretager derudover psykologiske undersøgelser og vurderinger som danner grundlag for de forskellige støttemuligheder, der kan tilbydes.

Sprog og Motorikhuset

Er du som forældre bekymret for dit barns sproglige og kommunikative udvikling, er der mulighed for at få en samtale med en tale- hørepædagog, der kan give vejledning/rådgivning vedrørende barnets sproglige udvikling eller er du forældre til et barn i alderen 0-18 år med lettere motoriske vanskeligheder kan du møde børnefysioterapeuten som kan give dig gratis anonym rådgivning

Talepædagog (logopæd) og Børnefysioterapeut

Kommunens talehørepædagoger (logopæd) kan vurdere et barns sproglige udvikling og give råd og vejledning og Børnefysioterapeuterne kan vurdere et barns motoriske og / eller sensoriske udvikling og give råd og vejledning.

Underretning om et barns mistrivsel

Hvis du er bekymret for et barn, skal du underrette kommunen

Åben Anonym Psykologisk rådgivning for børn i Hørsholm Kommune

Psykologisk rådgivning til børnefamilier med bekymring for et barns udvikling og trivsel

Kvalitetsstandarder for Børn og Unge

Kvalitetsstandarderne for Center for Børn og Voksne på børneområdet, er primært målrettet borgerne i Hørsholm Kommune, men også leverandører, myndighedspersoner og andre samarbejdspartere til familien.