Kommunen dækker nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn eller en ung med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Det er en forudsætning at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne, og at den mindst udgør 4596,- kr. pr. år. Eksempler på merudgifter er kost og diætpræparater, medicin, befordring, beklædning, vask og kurser.

Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger et handicappet barn, og hvor der - på grund af den nedsatte funktionsevne - i en periode er behov for, at barnet passes i hjemmet.

Ydelsen kan udbetales for en kortere eller længere periode, ligesom den kan ydes for enkeltdage i forbindelse med behandling og kontrolbesøg for eksempel på hospital.

Kontakt

Center for Børn og Voksne
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
bov-post@horsholm.dk