Familiehusets tilbud

Familiebehandlerteamet yder forskellige kortere eller længerevarende støtte eller familiebehandlingsforløb til familier med børn i alderen 0-18 år på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler.


Forløbene tager udgangspunkt i specifikke handlemål eller en socialfaglig handleplan aftalt med jeres sagsbehandler. Ved et opstartsmøde i Familiehuset aftales nærmere hvordan der bedst kan arbejdes med målene.


Familiebehandlerteamet arbejder med familier i Familiehuset, i familiens hjem, i lokalmiljø mv. alt afhængigt af, hvad der vurderes bedst i den enkelte sag.
Undervejs i forløbet (§52 stk. 2) eller ved afslutning af forløbet (§11 stk. 3) udarbejdes en statusskrivelse der fremsendes til familie og sagsbehandler.

Støttekontaktteamet yder støtte til børn og unge på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler.


Forløbende tager udgangspunkt i en socialfaglig handleplan aftalt med jeres sagsbehandler. Fokus for arbejdet med barnet eller den unge kan være alt fra skole, fritidsinteresser, kammeratskaber, misbrug, adfærdsproblemer, konflikter, struktur på dagligdagen, økonomi til familierelaterede emner. Ved et opstartsmøde aftales nærmere hvordan der bedst kan arbejdes med målene.


Støttekontaktteamet arbejder med børn og unge i Familiehuset samt i den unges nærmiljø, skole, familie mv. afhængigt af, hvad der vurderes bedst i den enkelte sag. Arbejdet kan tilrettelægges såvel individuelt som i grupper.


Undervejs i forløbet udarbejdes en statusskrivelse der gennemgås med den unge/ familien og fremsendes til sagsbehandler.

Familiehuset

Hørsholm Alle 4

Leder Helle Lindhard 24 94 74 02

Familiehuset har i øjeblikket følgende projekter:

Cool Kids/Chilled - angstbehandling for børn og unge