Center for Børn og Voksne håber, at borgerne med kvalitetsstandarderne - sammen med information på Hørsholm Kommunes hjemmeside - let og tilgængeligt kan tilegne sig oplysninger om, hvilke ydelser Center for Børn og Voksne kan tilbyde børn og unge med særlige behov samt deres familier.

Kvalitetsstandarderne indeholder et politisk vedtaget serviceniveau på det specialiserede socialområde. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag.

 

Center for Børn og Voksne har udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser og foranstaltninger på børne- og ungeområdet:

 • Forebyggelse og rådgivning
 • Hjemmetræning
 • Merudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Aflastning af hensyn til familien
 • Ledsagelse til unge over 12 år
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
 • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • Familiebehandling og dagbehandling
 • Døgnophold til hele familien
 • Aflastningsophold af hensyn til barnet
 • Kontaktperson
 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Formidling af praktiktilbud
 • Anden hjælp
 • Økonomisk støtte
 • Støtteperson
 • Efterværn

I denne pjece kan du læse om kvalitetsstandarderne samt serviceniveau