Center for Børn og Voksne har udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser og foranstaltninger på børne- og ungeområdet:

 • Forebyggelse og rådgivning
 • Hjemmetræning
 • Merudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Aflastning af hensyn til familien
 • Ledsagelse til unge over 12 år
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
 • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • Familiebehandling og dagbehandling
 • Døgnophold til hele familien
 • Aflastningsophold af hensyn til barnet
 • Kontaktperson
 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Formidling af praktiktilbud
 • Anden hjælp
 • Økonomisk støtte
 • Støtteperson
 • Efterværn

I denne pjece kan du læse om kvalitetsstandarderne samt serviceniveau