Hvad kan talehørepædagogen hjælpe dig med?

Talehørepædagogen kan vurdere dit barns sproglige udvikling og give dig og barnets pædagoger eller lærere råd og vejledning.

Hvordan får jeg fat I en talehørepædagog?

Du kan henvende dig til dit barns daginstitution eller skole, som formidler kontakten videre til den talepædagog, der er tilknyttet. Du kan altid få en uformel samtale med en talehørepædagog, men skal talehørepædagogen ind og vurdere dit barns sprog skal barnet indstilles på en særlig blanket. Barnet undersøges kun med forældrenes accept.
 Talehøregruppen består af fire talehørepædagoger, to pædagoger og en talehøre-konsulent.

Hvordan underviser talepædagogen?

Før barnets fylder 4 år foregår det meste af talehørepædagogens arbejde som vejledning og rådgivning til forældre og daginstitutionspersonale. Når barnet er mellem 4 – og 6 år foregår det meste af undervisningen i Sproggrupper.

Åben rådgivning i Sprog og motorikhuset

Er du, som forælder, bekymret for dit barns sproglige og kommunikative udvikling, er der mulighed for at få en samtale med en audiologopæd, der kan give vejledning/rådgivning vedrørende barnets sproglige udvikling.

 Der er åben rådgivning, hvor du/I, som forældre, kan komme sammen med jeres barn følgende torsdage i 2019/2020 mellem kl. 13.30 – 15.30:

 

  • 5. september
  • 3. oktober
  • 7. november
  • 5. december
  • 9. januar
  • 6. februar
  • 5. marts
  • 2. april
  • 7. maj
  • 4. juni

 
Der kræves ingen forudgående aftale.


Rådgivning foregår i

Sprog- og Motorikhuset
Ådalsparkvej 65

2970 Hørsholm

I Hørsholm Kommune tilbyder børnefysioterapeuten gratis åben anonym rådgivning til familier med børn i alderen 0-18 år med lettere motoriske vanskeligheder.

Du kan ringe og aftale tid med fysioterapeuten
Alette Molin Møller
51 29 65 13 eller 48 49 51 58
Mail: amm@horsholm.dk