Logopæd (talepædagog)

I Hørsholm kommune er logopæderne en del af Sprog- og Motorikteamet, der består af to sprogpædagoger, 5 logopæder og to fysioterapeuter.
Vi har et Sprog- og Motorikhus beliggende på adressen Ådalsparkvej 65, 2970 Hørsholm. 

Hvad kan logopæden hjælpe dig med?

Logopæden kan vurdere dit barns sproglige udvikling og give dig og barnets dagtilbud/skole råd og vejledning.
Hvis barnet har udfordringer med sprog, kommunikation eller hørelse, er det altid en god idé at få barnet undersøgt hos øre-, næse-, halslæge i forbindelse med kontakt til logopæden.

Hvordan får jeg fat i en logopæd?

Er du som forældre bekymret for dit barns sproglige og kommunikative udvikling, kan du rette henvendelse til barnets dagtilbud eller skole, der videreformidler kontakten til Center for Børn og Voksne, som kan visitere til en logopæd.
Der er også mulighed for at benytte den åbne logopædiske rådgivning, som er anonym. Her tilbydes en samtale med en logopæd, der kan give vejledning/rådgivning vedrørende barnets sproglige udvikling. Se åbningstiderne på Hørsholm kommunes hjemmeside.

Hvilke logopædiske tilbud har vi?

Når barnet er visiteret til logopædisk bistand, vil logopæden foretage en udredning i form af samtale med barnets nære voksne, observation og testning med henblik på efterfølgende sammen med forældre og dagtilbud/skole at vurdere om et af følgende tilbud er relevant at indstille barnet til:

  • Rådgivning/vejledning til forældre og dagtilbud/skole.
  • Interventionsforløb med barn og forældre.
  • Sproggrupper (Førskolebørn).
  • Stammekursus og stammecafé (Skolebørn).
  • Oralmotorisk team (Logopæd og fysioterapeut).

Hvad kan børnefysioterapeuten hjælpe dig med?

Børnefysioterapeuterne kan vurdere dit barns motoriske og sensoriske udvikling og give jer forældre og barnets dagtilbud/skole råd og vejledning.

Hvordan får jeg fat i en børnefysioterapeut?

Er i som forældre bekymret for jeres barns sensoriske eller motoriske udvikling, kan i rette henvendelse til barnets sundhedsplejerske, dagtilbud eller skole, der videreformidler kontakten til Center for Børn og Voksne, som kan visitere til en børnefysioterapeut.

Der er også mulighed for at benytte den åbne fysioterapeutiske rådgivning, som er anonym. Her tilbydes en samtale med en børnefysioterapeut, der kan give råd og vejledning vedrørende barnets sensoriske og motoriske udvikling. For at benytte sig af den åbne rådgivning, skal man ringe til Børnefysioterapeuterne og aftale tid.

Alette Molin Møller på telefon: 51 29 65 13 eller 48 49 51 58.

Dorthe Hviid på telefon: 30 31 81 86.

bov-post@horsholm.dk.

Hvilke fysioterapeutiske tilbud har vi?

Når barnet er visiteret til fysioterapeutisk bistand, vil børnefysioterapeuten foretage en fysioterapeutisk undersøgelse relevant i forhold til barnets vanskeligheder og efterfølgende vurdere om der er behov for intervention.

Børnefysioterapeuterne kan tilbyde:

  • Rådgivning/ vejledning til forældre og dagtilbud/skole.
  • Træningsforløb med barn og forældre.
  • Oralmotorisk vejledningsforløb i oralmotorisk team.

 

Åben rådgivning i Sprog og motorikhuset