• Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold, overgreb eller mistrives.
  • Alle underretninger vil blive undersøgt.
  • Du vil altid modtage en bekræftelse, når du har indgivet en underretning, men du vil ikke modtage information om, hvad der videre sker, da vi har tavshedspligt.

Leveret af borger.dk

Læs mere om underretning