• Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og indsende en ansøgning til Statsforvaltningen.
  • Hvis I ikke er enige om skilsmisse, kan I søge om separation. I skal være separeret i seks måneder, inden I kan blive skilt.

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

I skal ansøge om separation eller skilsmisse digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice, på biblioteket og i Statsforvaltningen.

I kan vælge at komme til et møde i Statsforvaltningen - en såkaldt vilkårsforhandling - hvor en sagsbehandler fortæller jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt. For at bevillige separationen eller skilsmissen skal Statsforvaltningen sikre sig, at I er enige om, hvorvidt én af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der eventuelt skal blive boende.

Hvis I er enige om det, behøver I ikke at komme til vilkårsforhandling.

I kan blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan I normalt først blive skilt, når I har været separeret i seks måneder. Det koster 370 kr. (2019) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse. Hvis der samtidig tilvælges en vilkårsforhandling, skal der yderligere betales et gebyr på 1.630 kr. (2019).

De samme regler gælder for separation og skilsmisse i et registreret partnerskab som for ægteskaber.

Det koster 370 kr. (2019) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse i Statsforvaltningen. Hvis der skal holdes vilkårsforhandling i Statsforvaltningen, skal I betale yderligere 1.630 kr. (2019).

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen og vælger at sende sagen videre til retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at søge fri proces.

Statsforvaltningen kan kun bevillige separation eller skilsmisse, hvis I overordnet er enige om, at I vil separeres eller skilles. I skal også være enige om, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden eller ej. Hvis I bor i lejebolig, skal I desuden være enige om, hvem af jer, der skal overtage lejemålet.

Hvis I ikke er enige, indkalder Statsforvaltningen jer til et møde, en såkaldt vilkårsforhandling. Dette møde kan I ikke fravælge. På mødet hjælper Statsforvaltningen jer med at finde en løsning, så I kan undgå en retssag. Hvis I alligevel ikke bliver enige, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten, der træffer de endelige afgørelser i sagen.

Hvis sagen bliver sendt i retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at søge om fri proces.

Når I bliver separeret eller skilt, skal jeres fælles formue som udgangspunkt deles lige over. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles mellem jer.

Jeres nettoformue – altså de værdier, der er tilbage i boet, når eventuel gæld er trukket fra – deles lige over. Hvis den ene af jer har personlig gæld, overtager den anden dog ikke halvdelen af gælden.

Som hovedregel beholder du retten til din egen pensionsopsparing. Det gælder også rate- og kapitalpensioner.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, er det Skifteretten, som afgør sagen.

Leveret af borger.dk