• Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I ansøge digitalt på Familieretshuset.dk (nyt vindue).
 • Hvis I ikke er enige om skilsmisse, kan I søge om separation. I skal være separeret i seks måneder, inden I kan blive skilt.

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og sende en ansøgning til Familieretshuset.

I skal ansøge om separation eller skilsmisse digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice, på biblioteket og i Familieretshuset.

I kan vælge at komme til et møde i Familieretshuset - en såkaldt vilkårsforhandling - hvor en sagsbehandler fortæller jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt.

Hvis I bliver enige om, hvorvidt én af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og – hvis I bor i en lejebolig – hvem af jer der eventuelt skal fortsætte med at bo i lejligheden, så kan I blive skilt eller separeret i forbindelse med vilkårsforhandlingen. Hvis I ikke bliver enige, så vil Familieretshuset træffe en afgørelse om de spørgsmål, I er uenige om.

Det kræver mere sagsbehandling, og I vil derfor først blive skilt eller separeret på et senere tidspunkt.

Hvis I er enige om det, behøver I ikke at komme til vilkårsforhandling.

I kan blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan I normalt først blive skilt, når I har været separeret i 6 måneder. Det koster 650 kr. (2020) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse. Hvis der samtidig tilvælges en vilkårsforhandling, koster det et ekstra gebyr på 1.630 kr. (2020).

De samme regler gælder for separation og skilsmisse i et registreret partnerskab som for ægteskaber.

Hvis I har fælles børn under 18 år, kræver en skilsmisse, at:

 • I gennemgår en refleksionsperiode på 3 måneder
 • I gennemfører et digitalt forløb (SES)
 • I bekræfter ansøgningen inden 4 måneder.

Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at I som forældre kan reflektere over, hvorvidt I ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan I bedst kan passe på jeres børn og fortsætte det fælles forældreskab.

Refleksionsperioden varer 3 måneder. De 3 måneder begynder på det tidspunkt, hvor I begge er enige om ansøgningen og vilkårene. Hvis I indledningsvis er uenige, men bliver enige efter en vilkårsforhandling,starter de tre måneder efter vilkårsforhandlingen.

I refleksionsperioden får I tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale. Det er frivilligt, om I hver især ønsker at deltage i samtalen. Samtalen skal understøtte jeres mulighed for som forældre at arbejde med jeres forhold og håndtere og forstå jeres børns reaktion på en skilsmisse.

Samarbejde efter skilsmisse (SES)

For at understøtte formålet med refleksionsperioden skal I begge gennemføre et digitalt forløb kaldet SES -Samarbejde Efter Skilsmisse.

Forløbet indeholder information, viden og praktiske værktøjer, så I bedst muligt støttes i at arbejde med jeres fortsatte relation som forældre. Det digitale forløb handler også om at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse. SES kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt efter, at refleksionsperioden er startet.

Bekræftelse

I skal bekræfte ønsket om en direkte skilsmisse inden for én måned efter udløbet af refleksionsperioden på de 3 måneder og efter at have gennemført SES. Bekræftelsen skal altså indgives til Familieretshuset,inden udløbet af i alt 4 måneder. SES skal gennemføres, før man får mulighed for at bekræfte ansøgningen. Hvis disse betingelser ikke opfyldes, så bortfalder ansøgningen helt automatisk og I skal starte helt forfra.

Hvis der foreligger en af de i ægteskabsloven særlige grunde, er der mulighed for en direkte skilsmisse, uanset om I er enige eller ej, og uanset om I har fælles børn under 18 år.

Grundene er:

 • 2 års adskillelse
 • utroskab
 • vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb
 • bigami
 • børnebortførelse

I disse situationer er der ingen krav om refleksionsperiode, SES eller bekræftelse.

Læs mere om dette under(henvisning til artikel B4).

For at blive direkte skilt, uden nogen af ægteskabslovens særlige grunde, er der en række betingelser der skal være opfyldt:

 • I skal være enige om at blive direkte skilt,
 • I skal være enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag og 
 • hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der.
 • Når I har fælles børn under 18 år, er der også et krav om en refleksionsperiode på 3 måneder, om at gennemføre et digitalt forløb (SES) og et krav om bekræftelse af ansøgningen inden 4 måneder.

Ved en direkte skilsmisse springer man separationen over.

Hvis I anmoder om skilsmisse efter separation, inden der er forløbet seks måneders separation, skal I opfylde betingelserne om refleksionsperiode og digitalt forløb (SES), hvis I har fælles børn under 18 år

Det koster 650 kr. (2020) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse i Familieretshuset. Hvis der skal holdes vilkårsforhandling i Familieretshuset, skal I betale yderligere 1.630 kr. (2020).

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen, så vil Familieretshuset træffe en afgørelse om de spørgsmål, I er uenige om.

Det kræver mere sagsbehandling, og I vil derfor først blive skilt eller separeret på et senere tidspunkt.

Hvis I er uenige, skal I til et møde i Familieretshuset. Sådan et møde kaldes for en vilkårsforhandling. På mødet drøfter vi det, I er uenige om og taler om reglerne. Hvis I bliver enige, kan I blive skilt eller separeret med det samme.

Hvis I fortsat er uenige, skal Familieretshuset træffe en afgørelse på de punkter, hvor I er uenige. I vil før afgørelsen få mulighed for at komme med jeres yderligere argumenter eller oplysninger. Familieretshuset vil derefter træffe en afgørelse. I den situation har I fire uger til at klage over afgørelsen og dermed få afgørelsen indbragt for familieretten.

Når I bliver separeret eller skilt, skal jeres fælles formue som udgangspunkt deles lige over. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles mellem jer.

Jeres nettoformue – altså de værdier, der er tilbage i boet, når eventuel gæld er trukket fra – deles lige over. Hvis den ene af jer har personlig gæld, overtager den anden dog ikke halvdelen af gælden.

Som hovedregel beholder du retten til din egen pensionsopsparing. Det gælder også rate- og kapitalpensioner.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, er det Skifteretten, som afgør sagen.

Leveret af borger.dk