• Du kan booke plads til dit barn i institution eller dagpleje umiddelbart efter fødslen.
 • Du kan få tilbud fra sundhedsplejen f.eks. Familieiværksætter, Børnesundhedshuset og mødregrupper.
 • Du kan få helbredsundersøgelser og vaccinationer til barnet hos din egen læge.

Læs mere barselsorlov, sundhedsplejerske mv.

De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Læs om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk (nyt vindue).

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen.

Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel skal I først kontakte sognet og få et personnummer til barnet. Derefter kan I gennemføre denne fødselsanmeldelse.

Læs om fødselsanmeldelse på borger.dk (nyt vindue).

 

Du er velkommen til at kontakte sundhedsplejerskerne, hvis du har brug for råd og vejledning, vil lave en aftale eller ændre et besøg. Læg gerne en besked med navn og telefon nummer og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Kontakt til sundhedsplejerskerne kan også ske via sundhedsvejen.dk (åbnes i nyt vindue) hvor du skal bruge din Nem-id til at logge på.

Hygiejne : vi overholder alle hygiejniske retningslinjer, og modtager kun raske familier.

Hvis I som, familie ønsker det, kan vores konsultationer gives pr. telefon eller videoopkald.

 

Kontakt til sundhedsplejerskerne:

Susanne Jørgensen

Tlf.: 21 12 61 24 (træffes ikke fredage).
Mail: suj@horsholm.dk.

Jeanette Lindorf Orkavy

Tlf.: 24 94 22 51 (træffes ikke fredage).
Mail: jlo@horsholm.dk.

Dorit Glintborg

Tlf.: 24 94 21 99 (træffes ikke onsdage).
mail: dgi@horsholm.dk.

Lone Hanibalsen

Tlf.: 24 40 61 23 (træffes ikke onsdage).
Mail: lha@horsholm.dk.

Julie Ingvardsen 

Tlf.: 51 82 61 33. (træffes ikke onsdage).
Mail: jin@horsholm.dk.

Charlotte T Gøtterup

Tlf.: 29 33 74 96. (træffes ikke onsdage).
Mail: ctg@horsholm.dk.

Michelle Salomon

Tlf.: 29336555. (træffes ikke fredage).
Mail: misa@horsholm.dk.

 

Tilbud til dig og din familie

Familieiværksætterne

At få sit første barn, er en fantastisk begivenhed i livet, som bringer meget glæde og samtidig mange tanker og forventninger om barnet, rollen som forældre og fremtiden.

Familieværksætterne er et tilbud til begge forældre. I får viden og inspiration af erfarne fagfolk til at finde de løsninger og den måde at være familie på, som passer bedst til jer.

Forløbet består af 9 mødegange, hvor forskellige temaer bliver taget op:

 • Familieliv, parforhold og kommunikation.
 • Barnets naturlige udvikling og trivsel.
 • Netværk og relationer.
 • Økonomi.
 • Mulighed for at søge råd og vejledning.

Undervejs kommer I blandt andet til at møde:

 • Sundhedsplejerske.
 • Bankrådgiver.
 • Jurist.
 • Psykolog.
 • Familierådgiver.
 • Tandplejer.
 • Læge.
 • Talepædagog.
 • Pædagog.
 • Børnefysioterapeut.

Det sociale fællesskab og netværksdannelsen med andre nybagte forældre er en vigtig del af forløbet. Det giver mulighed for at bruge hinanden, dele viden og erfaringer samt at oprette mødregrupper/fædregrupper.

Vi starter hold op hver anden måned og gruppens hold sammensættes ud fra jeres terminsdato.

Jeres sundhedsplejerske vil spørge jer, om I vil deltage første gang I mødes og sætte jer på hold.

I familieiværksætterne vil vi gerne have, at I forpligter jer til, så vidt det er muligt, at møde op til mødegangene. På den måde skabes den bedste dynamik i gruppen og i undervisningen, som er dialogbaseret.

Bliver I forhindrede, skal I melde afbud senest dagen før kl. 12. Møde gangen vil blive aflyst, hvis der er afbud, således at under halvdelen af familierne er repræsenterede.

Vi håber, I får rigtig meget glæde af Familieiværksætterne og af hinanden.

 

Yderligere information kan fås hos sundhedsplejerskerne i Hørsholm Kommune.

 

 

 

Når du har født, kan du være med i en mødregruppe.

I mødregruppen kan du møde andre nybagte mødre fra dit lokalområde.

Din sundhedsplejerske koordinerer og deltager i opstarten af gruppen - derefter aftaler du og din mødregruppe tid og sted.

De gange, hvor sundhedsplejersken deltager, vil mødregruppen mødes i Børnesundhedshuset. Læs mere om Børnesundhedshuset (nyt vindue - pdf).

I en mødregruppe kan du:

 • Møde andre i samme situation.
 • Skabe et netværk i dit lokalområde.
 • Få et frirum, hvor du kan lufte de ting som fylder, når man har fået et lille barn.

Det er gratis at være med i en mødregruppe.

I Børnesundhedshuset på Hørsholm Alle 4, kan du hver tirsdag møde en sundhedsplejerske, uden forudgående tidsbestilling mellem kl. 12.30-15.30. Derfor kan der være lidt ventetid. Her kan du får svar på spørgsmål om dit barns sundhed, trivsel og udvikling. Sundhedsplejens åbne rådgivning er et tilbud til alle børnefamilier i Hørsholm Kommune med børn i alderen 0-16 år

Konsultationens varighed er max. 10-15 min. Har du et spørgsmål, som kræver mere tid, skal du bestille en tid hos din sundhedsplejerske.

 

Læs mere om Børnesundhedshuset (nyt vindue - pdf).

Rådgivning fra sundhedsplejersken uden for almindelig åbningstid

Ved behov for råd og vejledning fredag, lørdag og søndag samt helligdage kan du ringe til Sundhedsplejersketelefonen på tlf. 70 22 76 23. Rådgivningen drives for Region Sjællands kommuner samt Bornholm og Hørsholm Kommune. Telefonen er åben fra kl. 17 – 20. Yderligere information kan du finde på sundhedsplejersketelefonen.

 Her kan du søge råd i forhold til f.eks.:

 • Amning.
 • Modermælkserstatning.
 • Mad og måltider.
 • Gylp/opkastning.
 • Småsygdomme f.eks. ondt i halsen, feber.
 • Diarré og forstoppelse.
 • Gråd og uro.
 • Søvn.
 • Forældrerollen. 

Sundhedsplejen i Hørsholm kommune har i 2017-18 deltaget i projekt i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Herlev og Gentofte hospital, hvor formålet var, at reducere forbruget af antibiotika hos børn ved, at øge viden hos forældre om infektioner og antibiotika.
Nedenfor er linket til bogen med nyttig viden til forældre om syge børn.

Forældrebog (åbnes i nyt vindue).

Sundhedsplejersken tilbyder at aflægge de to første besøg efter fødslen i hjemmet.

De øvrige aftaler herefter foregår normalt i Børnesundhedshuset på Hørsholm Alle 4. Børnesundhedshuset danner desuden rammen om Sundhedsplejens konsultationer, Åben Rådgivning, Familieiværksætterne og mødre grupper.

 

Kontakt til sundhedsplejerskerne kan ske via sundhedsvejen.dk (åbnes i nyt vindue)


Besøg og konsultationer:

 • Etableringsbesøg i hjemmet 3-6 dage efter fødslen.
 • Besøg i hjemmet inden for 1 måned.
 • 2 måneders konsultation med tilbud om screening for efterfødselsreaktion, for både mor og far.
 • 6 måneders konsultation til førstegangsforældre.
 • 8 måneders konsultation.
 • 2½ års konsultation tilbydes ved særlige behov.

Under Corona kan vores konsultationer gives pr. telefon eller videoopkald hvis I ønsker dette.

Hygiejne : vi overholder alle hygiejniske retningslinjer, og modtager kun raske familier.

Familier med særlige behov:

Sundhedsplejen yder en ekstra  indsats, når der er særligt behov herfor. Det kan fx være udfordringer i graviditeten, komplikationer efter fødsel, uroligt barn, udfordringer med kontakt eller tilknytning, for tidlig fødsel, handicap, sociale forhold efterfødselsreaktion, eller andet der påvirker barnets udvikling.

Brug af antibiotika hos børn

Sundhedsplejen i Hørsholm kommune har i 2017-18 deltaget i projekt i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Herlev og Gentofte hospital, hvor formålet var, at reducere forbruget af antibiotika hos børn ved, at øge viden hos forældre om infektioner og antibiotika.
Nedenfor er linket til bogen med nyttig viden til forældre om syge børn.

Forældrebog (åbnes i nyt vindue) 

Kontakt

Familiehuset
Hørsholm Alle 4, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
bov-post@horsholm.dk