• For at blive gift skal I være fyldt 18 år.
  • Uanset om I skal giftes på rådhuset i en kirke, andet trossamfund eller udlandet, skal begge parter udfylde en ægteskabserklæring, hvori I også angiver jeres ønske til dato for vielsen. 
  • Er du, din partner eller I begge udenlandske statsborgere, skal I søge om ægteskab hos Familieretshuset. 
  • Hvis ingen af parterne har fast bopæl i Danmark, er der et gebyr på 870 kr. (takst 2019).

Leveret af borger.dk

Vielsesmyndigheden i en anden kommune kan vie et brudepar, som ønsker at blive viet i Hørsholm Kommune

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at vielsesmyndigheder i andre kommuner kan foretage vielse i Hørsholm Kommune uden først at indhente en konkret tilladelse.


Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private haver, privatadresser og lignende i kommunen, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet. Tilladelsen gælder ikke for borgerlige vielser på Hørsholm Rådhus og i øvrige administrationsbygninger.