Børne- og Skoleudvalget besluttede den 23. februar 2016, at alle flersprogede børn og unge i Hørsholm Kommune fremadrettet skal integreres direkte i kommunens dagtilbud og skoler.

Den nye praksis for flersprogede børn og unge ”Fælles børn – fælles ansvar” er et langsigtet, integrationsfremmende initiativ, som handler om, at give børn og unge de bedste betingelser for at udvikle sig personligt og fagligt.

Dagtilbud og skoler er en naturlig indgang til en ny og tryg hverdag blandt jævnaldrende børn og unge. Via dagtilbud og skoler får både børn og forældre mulighed for at møde danskere, blive en del af lokalsamfundet, dyrke fritidsinteresser og etablere nye relationer.