Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har bedt Hørsholm Kommune om at redegøre for den nye praksis for undervisningen af tosprogede elever i dansk som andetsprog.
Ministeriet konkluderer, at Hørsholm kommunes integrationsmodel lever op til folkeskoleloven og reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Ministeriet konstaterer, at Hørsholm Kommune organiserer og tilrettelægger undervisningen af tosprogede elever i dansk som andetsprog efter lovgivningen.

Uddrag af brevet "Svar til Hørsholm Kommune":

"De foreliggende oplysninger om organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen af tosprogede elever i dansk som andetsprog i Hørsholm Kommune giver ikke styrelsen anledning til bemærkninger. På baggrund af det anførte i kommunens redegørelse finder styrelsen, at Hørsholm Kommune lever op til folkeskolelovens § 5, stk. 6, og reglerne i bekendt-gørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog."

Læs brevet "Svar til Hørsholm Kommune" fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (nyt vindue - pdf)