I Hørsholm kommune har vi fokus på at støtte og vejlede unge og lede dem godt på vej. Vi skal bidrage til, at så mange unge som muligt gennemfører en uddannelse og får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Er du ung mellem 15 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller et job? Eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp i den kommunale ungeindsats (KUI). Vi har en bred vifte af tilbud til unge eller forældre til unge, der har brug for støtte til at starte eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Du kan:

  • Henvende dig til din eller dit barns uddannelsesvejleder på skolen
  • Kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning på adm@uu-sjaelsoe.dk, telefon: 72 68 44 50
  • Henvende dig i Ungehuset på Højmosevænge 6 alle dage (undtagen lørdag) fra kl. 18-22
  • Henvende dig i Borgerservice på rådhuset

Uanset hvor du henvender dig, hjælper vi dig videre i Hørsholm kommune.

 

Læs mere

Kontakt os

Center for Dagtilbud og Skole
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
dos-post@horsholm.dk


Telefonen er lukket tirsdag og onsdag