I Hørsholm kommune har vi fokus på at støtte og vejlede unge og lede dem godt på vej. Vi skal bidrage til, at så mange unge som muligt gennemfører en uddannelse og får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Er du ung mellem 15 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller et job? Eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp i den kommunale ungeindsats (KUI). Vi har en bred vifte af tilbud til unge eller forældre til unge, der har brug for støtte til at starte eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Du kan:

 • Henvende dig til din eller dit barns uddannelsesvejleder på skolen
 • Kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning på adm@uu-sjaelsoe.dk, telefon: 72 68 44 50
 • Henvende dig i Ungehuset på Højmosevænge 6 alle dage (undtagen lørdag) fra kl. 18-22
 • Henvende dig i Borgerservice på rådhuset

Uanset hvor du henvender dig, hjælper vi dig videre i Hørsholm kommune.

 

Læs mere

Unge mellem 15 (8. klasse) og 29 år, som har brug for hjælp til at starte/gennemføre en uddannelse eller få et job, kan få støtte fra kommunen. Vi tager udgangspunkt i den unges behov og situation og tilpasser hjælpen derefter.

Vi arbejder f.eks. med:

 • Uddannelsesvejledning på skolerne (valg af og ansøgning til ungdomsuddannelse)
 • Uddannelsesvejledning til unge, som er faldet ud af ungdomsuddannelse
 • Hjælp til unge til at komme i job
 • Hjælp til unge med særlige behov til at komme i uddannelse eller job
 • Koordinering, når hjælpen til den unge kommer fra flere steder i kommunen

Uddannelsesvejledningen varetages i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælsø (UU-Sjælsø).

Ungeguide er et tilbud til unge i Hørsholm kommune fra 15 (8. klasse) til 29 år, der får indsatser fra flere fagområder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Ungeguiden er den unges kontakt og indgang til os i Hørsholm kommune. Når den unge har fået en ungeguide, sikrer ungeguiden, at den unge ikke skal henvende sig flere forskellige steder i kommunen.

Ungeguidens opgave er derfor at være opmærksom på den unges behov og hjælpe den unge rundt i kommunen.

Ungeguiden sikrer i samarbejde med de øvrige fagligheder, at den unge får én tværfaglig uddannelsesplan.

Planen udarbejdes i samarbejde med den unge og de relevante fagligheder, så alle arbejder efter den samme, fælles målsætning.

KUI tager udgangspunkt i Lov om Kommunal Ungeindsats. KUI er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge op til 29 år får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller at komme i job.

KUI indebærer, at samarbejdet omkring unge styrkes på tværs af Uddannelsesvejledningen, Skole-, Børn og Familie- og Beskæftigelsesområdet.

Det betyder, at vi arbejder på tværs af fagområder samarbejder om indsatser, som kan støtte den unge i at opnå tilknytning til job og uddannelse. 

Det tværgående samarbejde skal sikre, at unge ikke oplever, at skulle koordinere egen sag og indsats.

Samarbejdet tager udgangspunkt i:

 • Koordinering af tilbud og indsats til den unge
 • En entydig placering af kommunens ansvar for den unge.

Har den unge brug for en ungeguide, er ungeguiden den hovedansvarlige for det tværgående samarbejde om den unge.