I Hørsholm Kommune har vi fokus på at støtte og vejlede unge og lede dem godt på vej. Vi skal bidrage til, at så mange unge som muligt gennemfører en uddannelse og får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi har en bred vifte af tilbud til unge eller forældre til unge, der har brug for støtte til at starte eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Du kan:

 • Henvende dig til din eller dit barns uddannelsesvejleder på skolen.
 • Kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning på adm@uu-sjaelsoe.dk, telefon: 72 68 44 50.
 • Skrive til kommunen på ung@horsholm.dk og få tildelt en ungeguide.
 • Henvende dig i Ungehuset på Højmosevænge 6 alle dage (undtagen lørdag) fra kl. 18-22.
 • Henvende dig i Borgerservice på rådhuset.

 Uanset hvor du henvender dig, hjælper vi dig videre til en sagsbehandler. 

FAKTA BOKS: Kommunens indsats for unge omfatter unge fra 8. klassetrin til og med 29 år.

 

FAKTA BOKS: Kommunens indsats for unge understøtter den nationale, uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 pct. af alle unge på 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse, mens de øvrige 10 pct. skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

 

Læs mere

Unge fra 8 klasse til og med -29 år, som har brug for hjælp til at starte/gennemføre en uddannelse eller få et job, kan få støtte fra kommunen. Vi tager udgangspunkt i den unges behov og situation og tilpasser hjælpen derefter. Vi arbejder f.eks. med:

 • Uddannelsesvejledning på skolerne (valg af og ansøgning til ungdomsuddannelse).
 • Uddannelsesvejledning til unge, som er faldet ud af ungdomsuddannelse.
 • Hjælp til unge til at komme i job.
 • Hjælp til unge med særlige behov til at komme i uddannelse eller job.
 • Koordinering, når hjælpen til den unge kommer fra flere steder i kommunen.

Uddannelsesvejledning varetages i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælsø (UU-Sjælsø).

Ungeguiden er et tilbud til unge, som har brug for støtte og hjælp fra flere steder i kommunen. Ungeguiden er en medarbejder, som er den unges kontaktperson i kommunen, og denne sørger for at koordinere indsatsen omkring den unge. Ungeguiden sikrer også, at den unge får én samlet handlingsplan. Planen udarbejdes i samarbejde med den unge og de relevante fagligheder, så alle arbejder efter den samme, fælles målsætning.

Det er den unges behov for hjælp, som afgør, hvilke dele og hvor meget af organiseringen, der aktiviseres. Hjælpen kan f.eks. komme fra Uddannelsesvejledningen, Jobcenteret, Ung i Hørsholm, Ungehuset, skolerne og Center for Børn og Voksne. Når den unge har brug for hjælp fra flere steder, samarbejdes der i netværk.

Netværkssamarbejdet skal blandt andet sikre, at unge ikke oplever, at skulle koordinere egen sag og indsats. Netværkssamarbejdet arbejder blandt andet med udgangspunkt i:

 • Koordinering af tilbud og indsats til den unge.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • En entydig placering af kommunens ansvar for den unge.

Netværket dannes omkring den enkelte unge. Har den unge brug for en ungeguide, er ungeguiden den hovedansvarlige for netværkssamarbejdet om den unge.