Skoleindskrivning til skoleåret 2023/2024

Skoleindskrivning til skoleåret 2023/24 er nu lukket og afventer politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget. (Punktet er blevet udskudt til udvalgets møde i januar 2023)

Du får direkte besked i din e-boks, hvilken skole dit barn bliver optaget på. Det sker senest ultimo januar efter, at politikerne i Børne- og Skoleudvalget har godkendt fordelingen af børn i 0. klasse på skolerne.

Hvis du ikke har fået dit barn skrevet op til skoleåret 2023/2024, bedes du venligst kontakte Center for Dagtilbud og Skole.

Den maksimale klassekvotient hæves for 0. klasse

Der er indgået en budgetaftale for budget 2023 – 2026. Aftalen er til vedtagelse 10. oktober 2022.

I aftalen er det besluttet at hæve den maksimale klassekvotient fra 24 til 26 i de kommende 0. klasser.

Dette betyder, at der vil blive oprettet et spor mindre fra skoleåret 2023/24, så i stedet for at oprette 10 0. klasser på vores fire folkeskoler vil der blive oprettet 9. Af den årsag vil der muligvis være mindre justeringer af de nuværende skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen, og vi forventer, at nogle få børn vil blive tilbudt en anden skole end deres første prioritet. 

Skoledistriktsændringer

Der kan ske ændringer i skoledistrikterne i perioden efter skoleindskrivningen. Det kan betyde, at jeres bopæl og dermed jeres barn kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende.

Du er først sikker på, hvilken skole dit barn skal starte på, når du får besked fra Center for Dagtilbud og Skole.

Læs mere om skoleindskrivning