• Vi prioriterer det faglige niveau højt i tæt samspil med den alsidige personlige udvikling.
  • Vi tror på at aktive, nysgerrige og udforskende børn og unge, i dialog med andre børn og voksne, skaber læring og udvikling for sig selv og hinanden.
  • Vi  arbejder med anerkendelse og inklusion. Børn og unge skal ses, høres, forstås og værdsættes. Inklusion handler om, at det enkelte barn oplever at være en naturlig og værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab i skolen.

Skoler i Hørsholm

Mere om folkeskoler