Skolefritidsordningen et tilbud for alle elever i folkeskolernes 0. klasse (børnehaveklasse) til og med 6. klasse.
Ungdomsklubben er et gratis fritidstilbud til elever i 7. til. 9. klasse.

SFOer og ungdomsklub i Hørsholm

Hørsholm Skole SFO

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm.

www.horsholmskole.horsholm.dk/SFO (nyt vindue).

Leder: Lotte Iversen.

Rungsted Skole SFO

Østre Stationsvej 1 A, 2960 Rungsted kyst.

www.rungstedskole.horsholm.dk/SFO (nyt vindue).

Leder: Diana Lundholm.

Usserød Skole SFO

Gl. Byvej 10, 2970 Hørsholm.

www.usserodskole.horsholm.dk/SFO (nyt vindue).

Leder: Lisbet Christensen.

Vallerødskole SFO

Stadions Allé 12, 2960 Rungsted Kyst.

www.vallerodskolen.horsholm.dk/SFO (nyt vindue).

Leder: Charlotte Schou-Nielsen.

Ungdomsklub v. Hørsholm Ungdomsskole

Stadion Alle 12, 2960 Rungsted Kyst.

Leder: Claus Skjoldan.

www.ungihørsholm.dk (nyt vindue)

Ved skoleindskrivning indskrives dit barn automatisk i SFO, på den skole dit barn får plads pr. 1. maj.

Senere indmeldelse i SFO sker på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue). Du skal bruge NemID. Indmeldelse sker pr. den 1. eller 16. i måneden. 

Dit barn er indmeldt SFO indtil udgangen af 6. klasse. Ønskes barnet udmeldt før, sker udmeldelse af SFO med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Du udmelder dit barn på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue) under Min side. Du skal bruge NemID.

Ved forældreorlov, skoleskift eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. 

Bor du i anden kommune foregår ind- og udmeldelse skriftligt til Center for Dagtilbud og Skole.

Der er ikke venteliste ved indmeldelse.

Sommerferielukket i SFO

I skolefritidsordningerne er der sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

I uge 31 vil der være én SFO åben for de forældre, der har behov for pasning af barn.

Der vil være kendte medarbejdere fra alle fire SFOer til stede.

Tilmelding til pasning i sommerferien i uge 31

Du skal tilmelde dit barn til pasning i Tabulex.