Skolefritidsordningen et tilbud for alle elever i folkeskolernes 0. klasse (børnehaveklasse) til og med 6. klasse.
Ungdomsklubben er et gratis fritidstilbud til elever i 7. til. 9. klasse.

SFOer og ungdomsklub i Hørsholm

Priser

Priser for SFO

Der er mulighed for søskendetilskud i SFO.