UU-vejlederen har kontor på skolen og bistår skolen med Uddannelse og Job.

UU-vejlederen tilbyder samtaler med eleverne, der kan foregå som:

  • Individuel vejledning.
  • Gruppevejledning.
  • Kollektiv vejledning til alle.

UU-vejlederen deltager i planlægningen og arbejdet med:

  • Uddannelsesparathedsvurdering i 8. og 9. klasse.
  • Introkurser i 8. klasse (5 dage).
  • Uddannelsesplaner.
  • Diverse vejledningsaktiviteter - herunder: erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, præsentationskurser, brobygningsforløb, gæstelærerbesøg, forældrearrangementer.

Vejledningen vil blive målrettet de elever, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv.

Forældrene til uddannelsesparate elever er ansvarlige for, at ansøgning til den ønskede ungdomsuddannelse sendes til uddannelsesstedet senest d. 1. marts.

Ansøgningen skal sendes via www.optagelse.dk (nyt vindue)

Læs mere om vejledning og uddannelse på www.uu-sjælsø.dk (nyt vindue)

Din vejleder